ฟังก์ชั่นนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ใช้สินค้าหลักเท่านั้น

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณแก้ไขชื่อสินค้าหลัก คำอธิบาย และหมวดหมู่เป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว.

คุณจะต้องกรอก SKU หลักและชื่อสินค้า คำอธิบาย ข้อมูลหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นตาม SKU หลัก

If multiple Master SKUs are related to the same product, the product name, product description, category information will be based on the first Master SKU.หาก

หากหลาย SKU หลักเกี่ยวข้องกับสินค้าเดียวกัน ชื่อสินค้า คำอธิบายสินค้า ข้อมูลหมวดหมู่จะตาม SKU หลักรายการแรก

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่สินค้าหลัก – นำเข้า / ส่งออก – นำเข้าเพื่อแก้ไขสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: คลิกเพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตการนำเข้า

ขั้นตอนที่ 4: อัปโหลดไฟล์เมื่อเอกสาร Excel กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว