ฟังก์ชั่นการอัปเดตการส่งออกที่รายการบริหารลูกค้า

  1. คุณสามารถส่งออกข้อมูลของลูกค้าที่เลือก

2. สามารถส่งออกข้อมูลลูกค้าตามระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

3. ดูประวัติการส่งออกและไฟล์ที่ส่งออกมีอายุการใช้งาน 15 วัน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกไฟล์ได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลา 15 วัน

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 截屏2020-12-23-17.17.28.png