คุณสามารถตั้งค่า

อัตราค่าคอมมิชชั่นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ผ่าน “การตั้งค่าคำสั่งซื้อ”-“การตั้งค่าคอมมิชชั่น” หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติให้คุณตั้งแต่วันที่ตั้งค่า

หากอัตราค่าคอมมิชชั่นได้รับการปรับปรุงในภายหลัง จะมีผลกับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นหลังจากการอัปเดตสำเร็จเท่านั้น คำสั่งซื้อที่ได้ทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตนี้