คลิกเมนู “การจัดการเข้าคลัง” คุณสามารถดูใบคลังสินค้าขาเข้าทั้งหมด ทำความเข้าใจสถานะการผลักดันของ

ใบคลังสินค้าขาเข้าและสถานะของ JD ขาเข้าคลัง

เมื่อเอกสารเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์” หมายความว่าสินค้าได้รับการจัดเก็บสำเร็จในคลังสินค้า JD และสต็อกพร้อมส่งของคลังสินค้า JD ที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้น

PS: หากคุณทำเครื่องหมาย “สมัครรับข่าวสาร” ในระหว่างการอนุญาตเปิดใช้งาน คุณสามารถอัปเดตและตรวจสอบสถานะของสต็อกสินค้าได้แบบเรียลไทม์ หากไม่เลือก กรุณาคลิก “รีเฟรชสถานะ” เพื่อรับผลลัพธ์ล่าสุด

ในเวลาเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคุณ Ginee รองรับการดึงสถานะของคำสั่งซื้อขาเข้าคลังสินค้าด้วยตนเอง คุณสามารถคลิก “รีเฟรชสถานะ” ในรายการจัดการ

ใบคลังสินค้าขาเข้าเพื่อเชื่อมต่อสถานะการประมวลผลคำสั่งซื้อขาเข้าคลังล่าสุดในคลังสินค้า JD