1.การแพ็คคำสั่งซื้อ

เลือกคำสั่งซื้อที่ต้อง

แพ็คในรายการคำสั่งซื้อ แล้วคลิกปุ่ม “แพ็ค” เพื่อเสร็จสิ้นการแพ็คคำสั่งซื้อ

หลังจากแพ็คเสร็จแล้ว คุณสามารถดูเครื่องหมายการแพ็คของสินค้าได้ที่ชื่อสินค้าของรายการคำสั่งซื้อ

ข้อควรระวัง:

1) อินเทอร์เฟซช่องทางกำหนดให้สินค้าปกติของคำสั่งซื้อเดียวกัน (ครึ่งแรกของหมายเลขคำสั่งซื้อในระบบ) จะถูกแพ็คในแพ็คเกจเดียว และสินค้าของ bigproduct และ BOPIS จะถูกแพ็คแยกกัน

2) อินเทอร์เฟซของช่องทางรองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินที่ยังไม่ได้จัดส่งสำหรับการดำเนินการการแพ็ค

3) ช่องทางนี้รองรับเฉพาะการแพ็คสินค้า

ปกติ และสินค้าของ bigproduct และ BOPIS

2.จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

รองรับเฉพาะการจัดส่งคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะชำระเงิน เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกจะต่างกันเนื่องจากประเภทสินค้าต่าง ๆ ข้อมูลส่วนนี้สอดคล้องกับแบ็กเอนด์ของช่องทาง โปรดกรอกตามต้องการ

3.ยกเลิกคำสั่งซื้อ

รองรับการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและสินค้ายังไม่ได้แพ็ค หลังจากยกเลิกแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็นยกเลิก

เมื่อยกเลิกต้องกรอกเหตุผลที่ยกเลิกซึ่งน้อยกว่า 490 ตัวอักษร

4.ทำเครื่องหมายสถานะคำสั่งซื้อเป็นเสร็จสิ้น

เนื่องจาก blibli มีคำสั่งซื้อ 2 รายการสำหรับ

bigproduct และ BOPIS คำสั่งซื้อทั้งสองรายการจึงต้องได้รับการทำเครื่องหมายด้วยตนเองว่าเสร็จสิ้นโดยผู้ใช้ และ blibli จะไม่อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ขายจึงจำเป็นต้องตรวจสอบ