คำสั่งซื้อของคุณใน Ginee อาจมีสภาพดังนี้

1)  ทั้งหมด – คำสั่งซือทั้งหมดจากร้านค้าทั้งหมดที่เชื่อมกับ Ginee ของคุณไม่ว่าสถานะของคำสั่งซือนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

2) กำลังรอการชำระเงิน – คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดจากลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

3) ชำระเงินเสร็จ – คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดที่ชำระเสร็จและจำเป็นต้องดำเนินการจัดส่ง

4) พร้อมส่ง – คำสั่งซื้อที่บรรจุและยืนยันเสร็จสำหรับการจัดส่ง

5) กำลังจัดส่ง – คำสั่งซื้อทั้งหมดในกระบวนการจัดส่ง (สำหรับ Shopify คำสั่งซื้อที่ส่งถึงจะอยู่ในแท็บที่กำลังจัดส่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บังคับใช้ใน Marketplace)

6) ส่งถึง – คำสั่งซื้อได้ส่งถึงและรับโดยลูกค้าของคุณสำเร็จแล้ว

7) ยกเลิก– คุณหรือลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ (สำหรับ Shopify คำสั่งซื้อที่มีการคืนเงินบางส่วนจะอยู่ในแท็บสุดท้ายก่อนการคืนเงินบางส่วนสำเร็จ) 

8) ส่งคืน – คำสั่งซื้อที่ส่งคืนจากลูกค้าของคุณ (สำหรับ Shopify คำสั่งซื้อที่มีการคืนเงินบางส่วนจะอยู่ในแท็บสุดท้ายก่อนการคืนเงินบางส่วนสำเร็จ) 

9)ล้มเหลว– การจัดส่งล้มเหลว (ตัวอย่างเช่นคำสั่งซื้อมีปัญหา (เสีย / สูญหาย) ระหว่างกระบวนการจัดส่งโดยโลจิสติกส์)