ทางเข้าฟังก์ชั่น: รายการสต็อก-การตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมล

คุณสามารถตั้งค่ากล่องจดหมายรับอีเมลแจ้งเตือนได้มากถึง 10 กล่อง วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

1 คลิก “การตั้งค่าการ

แจ้งเตือนอีเมล”

2 คลิก “เพิ่ม”

3 กรอกที่อยู่อินบ็อกซ์

4 ส่ง

5 แก้ไขหรือลบ

สำหรับ

ที่อยู่อินบ็อกซ์ของผู้รับที่ส่งแล้วสามารถแก้ไขได้ผ่านฟังก์ชั่นแก้ไข และจะมีผลหลังจากบันทึกการส่งแล้ว

หากคุณต้องการลบ

ที่อยู่อินบ็อกซ์ของผู้รับ คุณสามารถคลิก “ลบ” และมีผลหลังจากส่งและบันทึก