Bagaimana Masuk

Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, di menu sebelah kiri, buka halaman Pengurusan Gudang melalui pilihan “Gudang”, yang menyediakan fungsi menyoal, mencipta dan mengubah suai gudang.

Tambah Gudang

Di bahagain atas sebelah kanan halaman, klik “Tambah Gudang”

Di tetingkap pop timbul, masukkan maklumat asas gudang.

Kod gudang perlu digunakan semasa mengimport inventori;

Status Gudang — Aktif, bermaksud bahawa gudang akan mengambil bahagian dalam penyegerakan dan penghantaran inventori;

Status Gudang — Tidak Aktif, bermaksud bahawa gudang tidak akan mengambil bahangian dalam penyegerakan dan penghantaran inventori;

Jika ingin berhenti untuk menggunakan gudang, gudang tersebut tidak boleh mempunyai pesanan yang belum selesai, pesanan keluar, pesanan masuk

Jenis Gudang, dibahagi kepada tiga jenis: Gudang Sendiri, Kedai Sendiri, Gudang Pihak Ketiga;

Ubah Suai Gudang

Digunakan untuk mengubah maklumat gudang yang tersedia, kandungannya adalah sama dengan tetingkap pop timbul gudang yang baru dibuat.