1. Menyusun Penghantaran

Hanya menyokong untuk menyusun penghantaran untuk pesanan yang Telah Dibayar

Penerangan Operasi:

Pilih pesanan yang harus disusun di halaman senarai pesanan, klik butang “Susun Penghantaran” dan akan lompat ke halaman susunan penghantaran “Penghantaran Manual”. Selepas mengisi logistik dan nombor logistik, klik “Susun Penghantaran” untuk menyelesaikan susunan penghantaran.

2. Pindah ke Telah Dihantar

Hanya menyokong untuk memindah ke Telah Dihantar untuk pesanan yang dalam keadaan Menunggu Penghantaran

Penerangan Operasi:

Pilih pesanan yang sudah selesai penghantaran dalam senarai pesanan, klik butang “Pindah ke Telah Dihantar”. Selepas pengesahan kedua, keadaan pesanan akan dikemas kini kepada “Sedang Menghantar”

3. Pindah ke Telah Diterima

Hanya menyokong untuk mengoperasi menjadi Pesanan Selesai untuk pesanan yang dalam keadaan Menunggu Penghantaran

Penerangan Operasi:

Pilih pesanan yang perlu diterima dalam senarai pesanan, klik butang “Pesanan Selesai”, dan keadaan pesanan akan dikemasi kini kepada “Diterima” selepas pengesahan kedua

4. Pindah ke Dikembalikan

Sokong untuk memindah pesanan ke Dikembalikan untuk pesanan yang dalam keadaan Menunggu Penghantaran dan Telah Diterima

Penerangan Operasi:

Pilih pesanan yang perlu dipulangkan dalam senarai pesanan, klik butang “Pindah ke Dikembalikan”, dan keadaan pesanan akan dikemas kini kepada “Dikembalikan” selepas pengesahan kedua

5. Batalkan Pesanan

Sokong untuk membatalkan pesanan untuk pesanan yang dalam keadaan Menunggu Pembayaran/ Telah Dibayar/ Menunggu Penghantaran

Penerangan Operasi:

Pilih pesanan yang perlu dibatalkan dalam senarai pesanan, klik butang “Batalkan Pesanan”. Pilih sebab pembatalan dalam tingkap timbul dan isikan catatan pembatalan. Klik Batalkan Pesanan untuk menyelesaikan pembatalan pesanan

6. Cetakan Pesanan

Pesanan manual menyokong pencetakan Senarai Pengambilan, Senarai Pembungkusan dan Invois. Pencetakan tersebut akan menggunakan templat Ginee, dan tidak dapat menyokong untuk mencetak Label Penghantaran