Chúng ta không ai còn cảm thấy lạ lẫm với cụm từ “Thuế giá trị gia tăng” (GTGT) nữa, nhất là những chủ kinh doanh, doanh nghiệp. Nhưng bạn có biết rằng, theo Luật thuế giá trị gia tăng, còn một khái niệm nữa chính là Hoàn thuế giá trị gia tăng mà nên được tìm hiểu kỹ bởi đây là khoản chi phí doanh nghiệp kinh doanh có thể được nhận lại.

Vậy đâu là các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Khi nào được hoàn thuế giá trị gia tăng? Những câu hỏi về thuế giá trị gia tăng nào mà người nộp thuế còn hay thắc mắc? Nếu bạn đang kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online bán hàng đa kênh, hãy cùng tìm hiểu về kiến thức này với Ginee để có thể vững vàng hơn trong công việc kinh doanh của bạn nhé!

DÙNG EXCEL ĐỂ QUẢN LÝ TỒN KHO CÁC SÀN TMĐT – THỦ CÔNG VÀ TỐN THỜI GIAN

Ginee Omnichannel tự động quản lý tập trung tồn kho & cập nhật số lượng hàng tồn trên các sàn TMĐT theo thời gian thực và cảnh báo lượng tồn kho thấp

Thuế Giá Trị Gia Tăng là gì?

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam, thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Thuế GTGT đánh vào sản phẩm và dịch vụ từ khi là nguyên liệu thô sơ cho đến khi thành sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh và giai đoạn tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh doanh là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng và khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay, theo điều 4, 9 và 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, cách tính thuế giá trị gia tăng là 10% giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, hiện có 2 cách tính thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Có hai cách khai báo thuế giá trị gia tăng: khai báo theo tháng hoặc khai báo theo quý.

Đối Tượng Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Việc nộp thuế giá trị gia tăng là nghĩa vụ của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, công ty và cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, có một số trường hợp được hoàn thuế dưới đây:

Cơ Sở Kinh Doanh Thành Lập từ Dự Án Đầu Tư đã Đăng Ký Kinh Doanh

Các cơ sở kinh đã đăng ký kinh doanh có dự án tìm kiếm và phát triển dầu mỏ khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa hoạt động hoặc đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm nếu thời gian đầu tư trên 1 năm.

Cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên.

THAY ĐỔI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỬA HÀNG TRÊN CÁC SÀN TMĐT, CẢI THIỆN DOANH THU

Liên Hệ Ginee Để Được Tư Vấn Miễn Phí Giải Pháp Quản Lý Cửa Hàng Đa Kênh Cho Doanh Nghiệp Của Bạn

Cơ Sở Kinh Doanh Nộp Thuế theo Phương Pháp Khấu Trừ

Các doanh nghiệp chọn phương pháp khấu trừ để nộp thuế giá trị gia tăng nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết thì các cơ sở kinh doanh sẽ được hoàn thuế.

Hoàn Thuế đối với Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

Một số trường hợp sau đây đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu sẽ được hoàn thuế:

  • Gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài.
  • Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.
  • Trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu

Hoàn Thuế đối với Dự Án Đầu Tư

Sau khi bù trừ, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Đối Tượng Được Hưởng Quyền Ưu Đãi Miễn Trừ Ngoại Giao theo Quy Định của Pháp Luật

Đối tượng này về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Bạn Cần Tư Vấn Cách Quản Lý Bán Hàng Đa Kênh?

Hơn 95.000 nhà bán đang quản lý bán hàng đa kênh rất tốt nhờ nhận được tư vấn và sử dụng Ginee Omnichannel

Hoàn Thuế đối với các Chương Trình, Dự Án Sử Dụng Nguồn Vốn Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức không Hoàn Lại hoặc Viện Trợ không Hoàn Lại, Viện Trợ Nhân Đạo

Các tổ chức tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn này sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.

Người Nước Ngoài, Người Việt Nam Định Cư ở Nước Ngoài mang Hộ Chiếu hoặc Giấy Tờ Nhập Cảnh do Cơ Quan có Thẩm Quyền Nước Ngoài Cấp

Những người này được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh

Các Trường Hợp được Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Điều 13, Luật thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp sau sẽ được hoàn thuế:

  • Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng
  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  • Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.
  • Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.
  • Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng
  • Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên (trừ hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan)
  • Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thủ Tục Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Theo Thông tư 156/2014/TT-BTC, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (giấy đề nghị, các tài liệu liên quan)

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 

Bước 3: Xử lý hồ sơ, ra quyết định và hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế

Ginee hi vọng những kiến thức về thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, các trường hợp và thủ tục khi hoàn thuế giá trị gia tăng.

MUỐN UPLOAD SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG LÊN CÁC SÀN TMĐT?

Ginee Omnichannel tự động thêm mới, chỉnh sửa hàng loạt và cập nhật sản phẩm mới trên các sàn TMĐT cùng một lúc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực.