Vui lòng đăng nhập vào nền tảng Magento và thao tác như sau:

 1. Truy cập nền tảng Magento và đăng nhập vào tài khoản Magentom1
 2. Nhấp vào “Hệ thống” và chọn “Liên kết cửa hàng” trong menum2
 3. Nhấp vào nút “Thêm tích hợp mới”m3
 4. Trong Thông tin tích hợp, nhập Ginee làm Tên và nhập mật khẩu Magento để xác nhận thao tác nàym4
 5. Chọn API trong CÀI ĐẶT CƠ BẢN, sau đó chọn “Tất cả” từ menu thả xuống “Truy cập thông tin” và nhấp vào nút Lưum5
 6. Tìm Ginee bạn vừa thêm và nhấp vào Kích hoạtm6
 7. Nhấp vào nút Cho phép, sau đó sao chép 4 thông tin được tạom7

  m7b

 8. Quay trở lại Ginee và thêm cửa hàng Magento, nhập thông tin 4 Token vừa lấy được, ủy quyền thành công rồi!

  m8

  m8