Chú ý quan trọng:

 • Áp dụng cho các tài khoản đã bật Sản phẩm chính
  *Từ 22/12/2021, Sản phẩm chính sẽ được bật cho tất cả các tài khoản
 • Đề nghị cho Chỉnh sửa Sản phẩm chính sẽ chỉ giữ trong Ginee. Đối với những thay đổi về tên và mô tả sản phẩm sẽ được phản ánh trên sản TMĐT, vui lòng cập nhật kênh cụ thể trong Ginee (ví dụ: Lazada / Shopee).
 • Hữu ích nhất để chỉnh sửa cùng một loại sản phẩm

Bước 1: Đi đến Danh sách Sản phẩm chính – Tìm kiếm và chọn sản phẩm chính – nhấn vào nút “Chỉnh sửa” ở cuối trang

Note: Bạn có thể chỉnh sửa lên đến 100 sản phẩm cùng lúc

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin của nhiều Sản phầm chính

Nhắc nhở quan trọng:

 1. Việc chỉnh sửa bằng biểu tượng bút chì và thùng rác ở đầu cột sẽ ảnh hưởng đến TẤT CẢ các sản phẩm bạn đã chọn.
 2. Tất cả các cột có thể được chỉnh sửa NGOẠI TRỪ Tồn kho có sẵn. Điều này nên được quản lý trong Quản lý tồn kho.

A. Nhấp vào biểu tượng bút chì ở đầu cột của trường bạn muốn chỉnh sửa.

B. Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa thông tin.

C. Để xóa một sản phẩm khỏi chỉnh sửa hàng loạt hiện tại, hãy nhấp vào Xóa trong cột Thao tác. Sau khi xóa, sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chỉnh sửa đã thực hiện.

Có thể chỉnh sửa hoặc xóa các trường sau:

 • Hình ảnh sản phẩm
 • Danh mục chính
 • Giá mặc định
 • Hình ảnh thuộc tính
 • Kích cỡ, cân nặng
 • Trạng thái sản phẩm
 • Số lượng mua hàng tối thiểu
 • Tên sản phẩm
 • Mô tả (ngắn)
 • Mô tả sản phẩm (dài)

 • Đối với tên sản phẩm, mô tả và mô tả sản phẩm bạn có thể thông qua:
  • Thêm vào trước tên – thêm các kí tự trước tên sản phẩm hiện có
   Ví dụ:
   – Tên hiện tại: White T-Shirt
   – Thêm vào trước tên: L
   – Tên mới: L White T-Shirt
  • Thêm vào sau tên – thêm các kí tự sau tên sản phẩm hiện có
   Ví dụ:
   – Tên hiện tại: White T-Shirt
   – Thêm vào sau tên: small
   – Tên mới: White T-Shirt small
  • Thay thế – thay thế các ký tự bạn đã nhập
   Ví dụ:
   – Tên hiện tại: White T-Shirt
   – Thay thế: “White” thay bằng “Red”
   – Tên mới: Red T-Shirt

Đối với chỉnh sửa tồn kho có sẵn:

Việc cập nhật Hàng tồn kho phải được thực hiện trong Quản lý tồn kho.
 1. Nhấp vào Đi đến chỉnh sửa. Trang quản lý tồn kho của bạn sẽ mở trong tab mới

2. Chọn các mặt hàng bạn muốn bổ sung, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa Tổng tồn kho. Cập nhật biến động tồn kho, sau đó nhấn Xác nhận
(Note: điều này được thực hiện trên mỗi sản phẩm)

3. Bạn cũng có thể cập nhật tồn kho của bạn bằng cách tải xuống mẫu Cập nhật Tổng tồn kho, điền và các thông tin cần thiết và tải lên.

Note: Vui lòng làm mới trang Sản phẩm chính để xem Tồn kho có sẵn đã được cập nhật.