ดาวน์โหลดแอป
ทดลองฟรี

Ginee Listing App ออกใหม่

「ง่าย」「มีประสิทธิภาพ」「ฟรี」จัดการร้านค้าของคุณทุกที่ทุกเวลา
ฟรีตลอดไป
ประสบการณ์การบริการผู้ขาย 100,000,
เพื่อให้บริการคุณอย่างใกล้ชิดที่สุด
คัดลอกหลายแพลตฟอร์ม
คัดลอกสินค้าจากlazada, Tokopedia Bukalapak
Jakmall และเผยแพร่ไปยังร้านค้าของคุณ
การจัดการร้านค้า
ทุกที่ทุกเวลาจัดการสินค้าใ
นร้านค้าของคุณ เผยแพร่สินค้า และแก้ไขสินค้า
ดาวน์โหลด Ginee
มือถือ เดสก์ท็อปอัพเกรดพร้อมกัน
การคัดลอกสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลิงค์คัดลอกและหน้าคัดลอกง คัดลอกสินค้าและคัดลอกไปกล่องร่าง
จัดการสินค้าในร้านค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย
คัดลอก เผยแพร่ แก้ไข และจัดกา
รสินค้าทุกที่ทุกเวลา
Free trial
นอกจากนี้ Ginee ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ:
การจัดการสินค้า
คลิกเดียวคัดลอก
การแก้ไขเป็นกลุ่ม
เผยแพร่