เมื่อผู้ขายขายสินค้าบนช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ หลายแห่ง จะทำให้สับสนและใช้เวลานานในการจัดสรรสต็อกสินค้าในช่องทางหรือร้านค้าแพลตฟอร์มต่างๆ เนื่องจากช่องทางบางแห่งขายได้เร็วและบางแห่งขายไม่ค่อยดี

Ginee คือโซลูชั่น! Ginee สามารถช่วยผู้ขายจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มในทางอย่างบูรณาการใน Ginee แดชบอร์ดเดียว ผู้ขายจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ขายของตนจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ช่องทางกับ Ginee แดชบอร์ด เพื่อจัดการสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ และผู้ซื้อในทุกช่องทางผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่ชื่อว่า Ginee

ปัจจุบัน Ginee กำลังดำเนินการผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Ginee Chat ซึ่งช่วยให้คุณตอบกลับการแชทไปยังช่องทางต่างๆ ได้พร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ