เชื่อมต่อกับลูกค้าจากร้านค้าทั้งหมดของคุณใต้ระบบเดียวแบบเรียลไทม์

เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณจากร้านค้าออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆบนแพลตฟอร์มเดียว
chat now
แนะนำ Ginee Chat
ทำไมควรใช้ Ginee Chat?
แพลตฟอร์มหลายช่อง
ระบบเดียวรวมข้อความจัดเก็บจากทุกช่องทาง
ข้อความหลายร้าน
การส่งและรับข้อความร้านค้ากว่า
1,000 ข้อความโดยไม่ล่าช้า
หลายเวอร์ชัน
รองรับเวอร์ชันทาง Windows, Mac, Lite (เว็บ)
ตอบกลับอัตโนมัติ
ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
ทำให้ไม่พลาดแม้แต่แชทเดียว
ตอบกลับอย่างรวดเร็ว
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการตอบกลับการบริการลูกค้า
ประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
สามารถดูประสิทธิภาพของพนักงานได้ทันที
การแปลด้วยคลิกเดียว
สามารถแปลข้อความจากหลายประเทศแบบเรียลไทม์
การจัดการรีวิว
การจัดการรีวิวและการให้คะแนนแบบหลายร้านอย่างชาญฉลาด
จัดการเอกสารอย่างอัจฉริยะ
เปลี่ยนทุกคำถามของลูกค้าให้กลายเป็นคำสั่งซื้อ
จัดการแชทกับลูกค้าจากทุกร้านค้าออนไลน์
รวบรวมการแชทจากทุกแพลตฟอร์ม
จัดการการแชททั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประมวลผลแชทบนหน้าเดียว
ประมวลผลและรวมศูนย์การแชททั้งหมดไว้ในหน้าเดียว เพื่อให้คุณตอบกลับได้เร็วกว่าเดิม
สามารถจัดการได้โดยตัวแทนหลายคน (CS)
ตัวแทนที่แตกต่างกันสามารถจัดการร้านค้า/ช่องทางต่างๆ ได้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตอบกลับ
ตอบกลับอัตโนมัติและออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
รับประกันอัตราการตอบกลับของร้านค้าที่ดีขึ้น