Bacakan artikel ini, anda akan faham

  • Bagaimana mengintegrasi kedai Tiki
  • Bagaimana mengurus maklumat kedai Tiki

Bagaimana Mengintegrasi Kedai Tiki

Pada masa ini, Ginee hanya sokong untuk mengintegrasi dengan kedai tempatan di Vietnam.

  1. Pergi ke Integrasi > Tambah Kedai, pilih saluran Tiki, klik tersebut dan anda akan melihat kotak pop timbul untuk mengesahkan integrasi berikut, klik untuk memulakan penyegerakan;
This image has an empty alt attribute; its file name is Integration-1024x462.png
  1. Selepas klik mula penyegerakan, sila log masuk ke kedai Tiki yang anda ingin integrasikan, selepas berjaya log masuk, anda akan memasuk ke halaman pengesahan integrasi, sila klik Setuju Integrasi ;
This image has an empty alt attribute; its file name is 5-1024x490.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 6-1024x490.png
  1. Selepas bersetuju integrasi, anda akan menerima petunjuk integrasi yang berjaya, anda boleh semak kedai yang anda telah berjaya mengintegrasikan dalam senarai pengurusan kedai.
This image has an empty alt attribute; its file name is tiki-2-1024x499.png
  1. Selepas integrasi berjaya, Ginee akan menyegerakan produk dan maklumat pesanan kedai Tiki ke sistem secara automatik, proses penyegerakan automatik akan mengambil masa sekiranya 15 minit, sila bersabar.

⚠️Perhati

5. Sebelum mengintegrasi kedai, jika tetapan Pengikatan Automatik dan Penciptaan Automatik, Penyegerakan Inventori anda ditetapkan kepada hidup di akaun Ginee anda, Ginee akan mengikat secara automatik mengikuti peraturan mengikat atau SKU kedai Tiki dengan nama yang sama dengan Master SKU.

Cadangan:

1 ) Sila mengawalkan SKU kedai terlebih dahulu, tetapkan peraturan mengikat sebelum mengintegrasikan kedai baharu, jika tidak, akan menyebabkan kesalahan mengikat Master SKU, kesalahan menyegerakan inventori, kesalahan mengikat produk pesanan dan Master SKU.

2 ) Sebelum mengikat kedai, anda boleh pergi ke tetapan produk untuk mengecualikan produk kedai saluran Tiki daripada skop pengikatan automatik dan penciptaan automatik.

This image has an empty alt attribute; its file name is 8-1024x492.png
  • Kedai Tiki yang sama, hanya boleh terikat dengan satu akaun Ginee.

Bagaimana untuk Mengurus Kedai Tiki

Pada halaman pengurusan kedai, anda boleh:

  1. Isi nama kedai:
This image has an empty alt attribute; its file name is 9-1024x490.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 10-1024x494.png
  1. Lepas ikatan dan padam kedai: Selepas memadamkan kedai, Ginee akan memadam semua barangan dan data pesanan kedai
This image has an empty alt attribute; its file name is 11-1-1024x457.png
  1. Kedai tamat tempoh, integrasi semula: Selepas integrasi kedai telah tamat tempoh, butang kebenaran Integrasi Semula akan muncul, klik untuk mengintegrasi semula.
This image has an empty alt attribute; its file name is 12-1024x457.png