Ringkasan:

  1. Sokong untuk menyalin produk dari Master Produk ke WooCommerce
  1. Sokong untuk menerbit produk dari Master Produk ke WooCommerce
  1. Sokong untuk menyalin produk dari saluran lain (Shopee/Lazada/Bukalapak/Toko/Blibli/Shopify) ke WooCoommerce
  1. Sokong untuk memindah produk dari saluran lain (Shopee/Lazada/Bukalapak/Toko/Blibli/Shopify) ke WooCoommerce

Perincian:

1. Sokong untuk menyalin produk dari Master Produk ke WooCommerce

1.1: Pilih produk untuk disalin dari Master Produk dan klik Salin ke Draf.
1.2: Selepas selesai disalin, anda boleh pilih terus pergi ke sesi draf, atau terus mengubah maklumat produk:
1.3: Selepas tekan Ubah Draf, pilih maklumat klasifikasi:
1.4: Setelah memastikan maklumat produk, tekan Terbit:

2. Sokong untuk menerbit produk dari Master Produk ke WooCommerce

2.1: Pilih produk yang perlu menerbit dari Master Produk, dan pilih kedai
2.2: Lengkapkan maklumat data Master Produk, tekan Simpan dan pergi ke langkah seterusnya:
2.3: Pilih kategori dan maklumat lain, dan tekan Terbitkan ke kedai. Sistem akan terus memetakan ke saluran WooCommerce berdasarkan maklumat master produk.

3. Sokong untuk menyalin produk dari saluran lain (Shopee/Lazada/Bukalapak/Toko/Blibli/Shopify) ke WooCommerce

3.1: Dalam senarai produk saluran Shopee, tekan Salin dan pilih kedai WooCommerce.
3.2: Selepas menyalin menjadi draf, anda boleh memilih untuk pergi ke sesi draf atau mengubah dengan segera:
3.3: Tekan Ubah Sekarang adalah operasi yang sama seperti halaman Ubah Sekarang bagi salin Master Produk

4. Sokong untuk memindah produk dari saluran lain (Shopee/Lazada/Bukalapak/Toko/Blibli/Shopify) ke WooCoommerce

Ciri pindah produk hanya boleh menyokong kedai di negara yang sama.