Halaman tersebut digunakan untuk menetap peraturan perkaitan antara kedai dan gudang, akan menjejaskan pengiraan stok dan penolakan produk.

Gudang yang berhubung dengan kedai, akan memberikan stok ke kedai.

Bagaimana melakukan perhubungan antara kedai dan gudang? Bagaimana gudang boleh memberikan stok ke kedai?

Dari gudang-masukkan ke halaman peraturan penolakan stok.

Tetapkan gudang yang ingin menolakan stok kepada kedai, terdapat 2 cara

1. Sistem automatik: semasa mengikat kedai baru, sistem akan menetapkan perhubungan antara gudang yang aktif dan kedai yang baru diikat secara lalai;

2. Tetapan manual: di halaman peraturan penolakan stok, sokong gudang yang menolak stok untuk kedai

Bagaimana menetapkan nisbah penolakan stok (nisbah padanan)?

Dalam senarai kedai, telah menunjukkan nisbah penolakkan stok untuk setiap kedai, boleh klik butang “Ubah”, untuk mengubah nisbah stok

Julat nisbah stok: 0-2000%

Contohnya:

Kedai A, telah menghubung dengan gudang B dan gudang C, belum menghubung dengan gudang D, nisbah penolakan stok adalah 60%

MSKU: abc001, di gudang B, C, D mempunyai 100, 200, 500 stok masing-masing

Jadi, abc001 telah menolak stok= (100+200) x 60% = 180 ke kedai A