Senarai keluaran stok adalah digunakan untuk merekod bukti stok produk yang keluar dari gudang, setiap kali melaraskan stok, akan menghasilkan senarai kemasukkan dan keluaran stok.

Senarai keluaran stok dibahagi kepada senarai keluaran jualan, senarai keluaran stok manual, senarai keluaran jualan akan berdasarkan kepada pesanan kedai untuk menghasil secara automatik, senarai keluaran stok manual boleh dibuat dalam pengurusan keluaran stok, atau semasa melaraskan stok, akan dibuat oleh sistem secara automatik.

Buat senarai keluaran stok

Pilih gudang yang perlu dimasukkan, tambah produk

Cari, pilih produk, klik hantar selepas memilih

2. Isi bilangan rancangan keluaran stok

Tambah produk secara besar-besaran

Selepas memilih gudang, boleh menambah produk secara besar-besaran, data diperlukan untuk menampal dari excel ke tetingkap, klik analisis, tambahkan ke senarai keluaran stok, penambahan secara besar-besaran sudah selesai.

Keperluan format data:

Lajur 1: SKU (Perlu diisi)

Lajur 2: Bilangan (Perlu diisi)

Lajur 3: Rak (Perlu diisi)

Jika tidak mengisi rak, sistem akan menggunakan rak lalai.

4. Hantar

Selepas mengenal pasti maklumat produk keluaran, klik hantar, pembuatan senarai keluaran stok sudah selesai. Jika perlu terus mengeluarkan stok, boleh pilih “Terus Mengeluarkan Stok” dan hantar.

5. Ubah senarai keluaran stok

Apabila senarai keluaran stok sedang menunggu keluaran, anda boleh membatalkan produk dalam senarai keluaran stok, atau mengekalkan maklumat logistik dan maklumat nota.

6. Keluaran stok

Dalam senarai keluaran stok manual, klik “Keluaran”, boleh melakukan operasi keluaran stok untuk senarai keluaran.

Semasa keluaran, boleh mengisi bilangan keluaran stok sebenar, jika bilangan keluaran stok sebenar=bilangan keluaran stok dirancang, boleh klik butang “Keluarkan Semua”, isikan bilangan keluaran produk dengan cepat.

Boleh meletakkan kursor dalam kotak teks MSKU atau barcode, gunakan pengimbas untuk mengimbaskan barcode, jika produk yang sepadan dengan barcode adalah dalam senarai keluaran stok, sistem akan +1 kepada bilangan keluaran stok untuk produk secara automatik.

7. Batalkan Senarai Keluaran Stok

Klik lain – batal, boleh membatalkan senarai keluaran stok yang belum melakukan operasi keluaran.

8. Keluaran stok secara besar-besaran

Dalam senarai keluaran stok, pilih senarai keluaran, klik “Keluaran Besaran” untuk menyelesaikan keluaran stok.

9. Cetakan perincian senarai keluaran stok

10. Eksport

Senarai keluaran stok disokong untuk mengeksport dengan excel, boleh mengeksport senarai keluaran stok, perincian senarai keluaran stok, senarai pengambilan, senarai isihan

Senarai pengambilan diringkaskan dan dieksport dengan mengikuti lokasi SKU senarai keluaran stok yang dipilih, sebagai contoh, terdapat 2 stok yang perlu keluar dari SKUA di lokasi 001, bilangan keluaran ialah 1 dan 2 masing-masing, dalam senarai pengambilan, SKUA akan muncul 1 kali dalam lokasi 001, bilangan pengambilan adalah 3.

Senarai pengisihan adalah untuk memaparkan SKU dengan mengikuti dimensi pesanan keluar, dengan melalui senarai pengisihan, anda boleh melihat SKU dan bilangan barangan yang perlu dihantar untuk setiap senarai keluaran stok, supaya boleh dikeluarkan dan dibungkus.