1. Pembuatan Produk Woocommerce:

  • Di senarai produk Woocommerce, klik butang Tambah Produk:
  • Masuk ke halaman Tambah Produk: Pilihkan kedai, masukan nama produk, pilih kategori, dan masukan maklumat penerangan produk
  • Pilih atribut produk, apabila produk mempunyai berbilang atribut, anda boleh pilih atribut produk. Jika anda ingin memilih Variable produk, dan anda perlu menambah variasi, anda haruslah memilih atribut produk:
  • Jenis produk dibahagikan kepada empat jenis: Simple Product、Group Product、External/Affiliate Product、Variable Product. Jenis produk yang berbeza memerlukan maklumat yang berbeza. (Reka bentuk semasa adalah sama dengan pusat penjual)
  • Muat naik gambar produk, masukan maklumat Panjang, Lebar, Tinggi dan Berat, anda boleh memilih untuk simpan ke draf atau terus menghantar:

2. Pengubahsuaian Produk Woocommerce:

Klik butang Ubah dan masuk ke halaman pengubahsuaian produk. Semasa pengubahan, nama kedai tidak boleh diubah, tetapi maklumat yang lain boleh diubah.
Antaranya, penerangan panjang dan penerangan ringkas pada masa ini tidak disokong oleh sistem untuk menambah gambar dalam penerangan, tetapi ia boleh dipadamkan.

3. Aktifkan/ Tidak Aktifkan/ Pemadaman

  • Untuk produk yang aktif, anda boleh klik Tidak Aktifkan untuk mengoperasikan:
  • Untuk produk yang tidak aktif, anda boleh klik Aktifkan untuk mengoperasikan:
  • Untuk produk yang Aktif/Tidak Aktif/Draf/Gagal Diterbit dapat disokong untuk Pemadaman:
  • Untuk kemas kini terakhir, data dalam keadaan draf di saluran tidak dapat ditarik. Data dalam keadaan draf ditakrifkan sebagai data yang disimpan dalam draf di Ginee.