Senarai Kemasukan Stok adalah bukti yang digunakan untuk merekod produk inventori yang dimasuk ke gudang, sentiasa mengubah inventori, akan menghasilkan senarai kemasukan atau keluaran stok dengan sewajarnya.

Proses operasi Kemasukan Stok: Cipta- masuk gudang, sebelum masuk ke gudang, boleh mengubah senarai kemasukan stok, ubah bilangan produk kemasukan yang dirancang untuk kemasukan, sebelum memasukkan stok, boleh membatalkan senarai kemasukan stok. Senarai kemasukan stok boleh melakukan operasi “Kemasukan Langsung”, sistem akan melengkapkan “Kemasukan” secara automatik.

Buat Senarai Kemasukan Stok

1. Pilih Gudang

2. Cari Produk dan Tambah

Klik “Tambah Produk”, cari SKU atau barcode dalam halaman, berdasarkan hasil carian untuk memilih produk. Jika MSKU belum ditambah ke gudang, anda boleh menambah di halaman pemilihan produk (pemenuhan gudang pihak ketiga tidak disokong dengan operasi penambahan).

3. Tambah Produk secara Besar-besaran

1) Klik “Tambah secara Besar-besaran” dalam halaman

2) Salinkan maklumat SKU dari excel ke kotak teks, lajur 1 ialah SKU, lajur 2 ialah kos, lajur 3 ialah bilangan, lajur 4 ialah rak (tidak perlu diisi), jika tidak mengisi rak, sistem akan memilih lokasi yang mempunyai inventori tersedia yang paling banyak secara automatik.

3) Klik “Analisis”, sistem akan menilai bahawa semua data yang diisi adakah tepat, selepas menganalisis, maklumat produk yang berjaya dianalisis boleh ditambah ke senarai kemasukan stok.

4. Hantar

Setelah mengisi maklumat produk, senarai kemasukan stok boleh dihantar.

Terus Masuk ke Gudang

Di halaman bawah pembuatan senarai kemasukan stok, terdapat pilihan “Kemasukan Langsung”, ia akan dipilih secara lalai, jika menghantar selepas dipilih, maka senarai kemasukan stok akan melengkapkan operasi kemasukan secara automatik.

Ubah Senarai Kemasukan Stok

Jika harus mengubah nota, maklumat logistik, atau membatalkan produk di dalam senarai kemasukan stok, boleh dilakukan melalui fungsi pengubahan senarai kemasukan stok.

Senarai Kemasukan Stok Masuk ke Gudang

Apabila produk di senarai kemasukan stok telah menyampai di gudang, perlu menjalankan operasi kemasukan stok pada senarai kemasukan stok, setelah selesai, stok boleh ditambahkan ke “Inventori Gudang” di lokasi gudang. Semasa kemasukan boleh diisi dengan mengikuti bilangan sebenar kemasukan SKU, bilangan sebanar kemasukan stok boleh berbeza dengan bilangan kemasukan stok yang dirancang.

Batalkan

Klik Lain- Batalkan, boleh membatalkan senarai kemasukan stok yang belum dioperasi.

Kemasukan Stok secara Besar-besaran

Untuk senarai kemasukan stok yang belum selesai, anda boleh memilih dari senarai kemasukan stok dan melakukan kemasukan secara besar-besaran, selepas selesai, boleh memuat semula halaman untuk melihat hasil kemasukan stok.

Eksport