1. Bagaimana untuk mengintegrasi perkhidmatan pemenuhan Yilian di Ginee?

Hanya satu langkah, anda boleh mengintegrasikan perkhidmatan pemenuhan Yilian di Ginee.

Tekan “Integrasi” di bawah e-mel anda di penjuru kanan sebelah atas atau menu “Integrasi” > Tambah Integrasi > pilih Pemenuhan Yilian, dan isikan semua maklumat untuk menyelesaikan integrasi tersebut

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-1-1-1024x489.png

Selepas tekan [Yilian], masukan maklumat

This image has an empty alt attribute; its file name is screenshot-20220224-215020.png

Penerangan maklumat:

Nama Pengguna dan Kata Laluan ialah akaun yang pengguna mendaftar di Yilian

Penerangan integrasi:

1. Selepas integrasi selesai, gudang Yilian akan dibuat secara automatik untuk anda dengan mengikuti peraturan pihak ketiga [nombor gudang + kod pelanggan] untuk pengurusan stok dan penghantaran produk. Anda boleh melihat dalam [Gudang > Senarai Gudang] ;

2. Akaun Yilian hanya dibenarkan untuk mengikat dengan satu akaun Ginee, sila beroperasi dengan berhati-hati;

3. Pada masa ini, Yilian hanya menyokong pesanan dari 5 negara: China, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam.

4. Selepas integrasi berjaya, sistem akan menyegerak gudang Yilian secara automatik.

2. Bagaimana untuk menambah gudang baru dalam akaun Yilian yang telah mengintegrasi dan mempunyai perkhidmatan pemenuhan Yilian yang terbuka?

Apabila pertama kali untuk menambah perkhidmatan pemenuhan Yilian di Ginee, sistem akan menarik semua gudang di bawah akaun Yilian secara automatik. Nanti, jika pengguna ingin menambah gudang Yilian, perlu pergi ke sistem pengurusan Yilian untuk menambah gudang, dan kemudian kembali ke Ginee untuk menyegerak gudang supaya mendapatkan gudang terkini.

Pergi ke Integrasi > Senarai Kedai > Perkhidmatan Pemenuhan > cari gudang Yilian > klik Pengurusan Konfigurasi > Kod Gudang > Menyegerak Gudang

This image has an empty alt attribute; its file name is screenshot-20220225-085844-1024x393.png

3. Bagaimana untuk menggunakan gudang pemenuhan Yilian dan apakah perkara yang anda perlu perhatikan?

(1) Penerangan Penggunaan

 1. Integrasi: Integrasikan Pemenuhan Yilian ke Ginee, aktifkan perkhidmatan tersebut dan selesaikan pembuatan gudang
 2. Hantar produk ke gudang
 3. Masukan produk ke gudang
 4. Pengikatan kedai-gudang: di menu tetapan pesanan > tetapkan gudang penghantaran dengan pemenuhan Yilian yang sepadan
 5. Pesanan keluaran

Selepas pesanan saluran segerak ke Ginee, gudang akan diperuntukkan secara automatik kepada SKU dalam pesanan dengan mengikuti peraturan penghantaran gudang. Apabila nombor pesanan logistik dijana untuk pesanan tersebut, sistem akan menolak senarai pesanan keluaran secara automatik kepada keluaran Yilian. Yilian akan menghantar semula keadaan pemprosesan gudang dalam masa nyata, dan anda boleh melihat di halaman pengurusan keluaran stok. Apabila keluaran stok Yilian selesai, keadaan senarai keluaran Ginee akan dikemas kini kepada Selesai dan stok SKU akan ditolak secara automatik untuk anda.

Nota: Untuk memudahkan pengurusan, Ginee mencadangkan anda untuk menguruskan SKU di gudang Yilian secara berasingan dan tidak bercampur dengan gudang lain. Pada masa ini, Yilian menyokong pesanan dari 5 negara: China, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Negara lain tidak menyokong pada masa ini. Sila beroperasi dengan berhati-hati.

(2) Perkara yang perlu diperhatikan:

 1. Pada masa ini, Yilian hanya menyokong pesanan dari China, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam, dan tidak menyokong untuk negara lain pada massa ini;
 2. Gudang pemenuhan Yilian hanya menyokong pesanan untuk menjana pesanan ekspres + nombor pesanan logistik sebelum ia boleh ditolak ke pemenuhan Yilian;
 3. Oleh kerana saluran tidak memberikan sambungan label penghantaran, maka ia tidak dapat menyokong pesanan dari Tokopedia/Shopee/Lazada/WooCommerce/Shopify;
 4. Pesanan COD tidak boleh dipenuhi melalui Yilian

4. Bagaimana untuk menghantar produk ke gudang pemenuhan Yilian?

Sila pastikan maklumat berikut terlebih dahulu apabila melihat langkah operasi tertentu

Apabila anda perlu menggunakan gudang pemenuhan Yilian, sila pastikan dengan perkhidmatan pelanggan eksklusif Ginee anda bahawa akaun anda telah membuka Master Produk dan kuasa pengurusan gudang, atau semak sama ada terdapat “Produk > Master Produk” dan “Pengurusan Gudang” dalam menu sistem untuk memastikan

Jika anda mempunyai produk baru yang ingin anda letakkan di gudang Yilian, pada masa ini, kaedah kemasukan produk dapat menyokong dengan 5 kaedah berikut:

Kaedah 1:

Senarai Master Produk > pilih produk yang sedia ada untuk menambah ke gudang Yilian

Pada halaman pengurusan Master Produk, pilih produk yang sedia ada dan pilih Tambah ke Gudang Yilian untuk meletakkan produk dalam gudang Yilian untuk pengurusan.

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian4-1024x561.png
This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-5-1024x534.png

Kaedah 2:

Senarai Master Produk > tambah produk ke gudang Yilian semasa membuat Master Produk

Pada halaman pengurusan Master Produk, klik Buat Master Produk. Setelah Master Produk berjaya dibuat, klik Tambah ke Gudang di kotak timbul, pilih gudang Yilian yang sepadan untuk meletakkan produk ke gudang Yilian untuk pengurusan

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-6-1024x570.png

Kaedah 3:

Senarai Master Produk > klik Buat Kedai > Buat Master Produk > tambah ke gudang Yilian di kotak timbul selepas pembuatan berjaya untuk Master Produk

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-7-1024x323.png

Kaedah 4:

Produk Saluran > Buat Master Produk > selepas pembuatan berjaya akan mempunyai notifikasi untuk menambah ke gudang

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-8-1024x583.png

Kaedah 5:

Senarai Stok > Tambah Produk (Tiada Rak)

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-9-1024x614.png

5. Bagaimana untuk menambah stok di gudang pemenuhan Yilian (Kemasukan Stok)?

Kaedah 1:

Senarai Master Produk > Masukan stok semasa menambah Master Produk yang baru

Pada halaman Pengurusan Master Produk, semasa klik Buat Master Produk, pilih gudang Yilian yang sepadan untuk mengoperasikan kemasukan stok, dan dapat meletakkan produk tersebut ke gudang Yilian untuk pengurusan

Nota: Gunakan kaedah ini untuk menambah stok ke gudang Yilian, sila pergi ke Pengurusan Kemasukan Stok untuk melihat keadaan penolakan dan kemasukan

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-10-1024x561.png
This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-11-1024x534.png

Kaedah 2: Import untuk masukan stok

Pada halaman Senarai Stok, tambahkan stok Master Produk yang sedia ada ke gudang Yilian dengan mengemas kini stok atau mengemas kini stok gudang.

Kaedah 3: Tambah senarai kemasukan stok secara manual

Hanya 2 langkah, anda boleh menambahkan produk satu per satu atau secara besar-besaran ke gudang

Langkah 1, pada halaman Senarai Stok, tambahkan data stok SKU ke gudang dengan menambahkan produk ke gudang.

This image has an empty alt attribute; its file name is yilian-12-1024x459.png

Langkah 2, pada halaman Pengurusan Kemasukan Stok, klik “Buat Senarai Kemasukan Stok”, setelah memilih kod gudang Yilian, anda boleh menambah maklumat produk satu per satu atau secara besar-besaran. Selepas menambah dan menetapkan nilai stok, anda boleh melengkapkan pembuatan senarai kemasukan stok produk;

PS: Hanya menyokong pemilihan produk yang telah diletakkan di lokasi gudang; sama ada anda menambah stok pada halaman, menambah stok dengan jadual import atau menambah stok melalui senarai kemasukan stok, anda boleh mencari pesanan kemasukan yang sepadan dalam Pengurusan Kemasukan Stok.

Urutan operasi:

 1. Buka Pengurusan Kemasukan Stok
 2. Buat satu senarai kemasukan
This image has an empty alt attribute; its file name is d360226e-ed80-4633-9982-7430b99a4bab-1024x464.png

3. Pilih gudang Yilian

This image has an empty alt attribute; its file name is a52cf87f-21dc-445c-8617-aae172fa7551.png

4. Masukan maklumat kemasukan SKU (satu per satu atau secara besar-besaran)

5. Simpan senarai kemasukan stok

6. Bagaimana untuk menyemak produk tersebut telah berjaya dimasukkan ke dalam gudang Yilian?

Klik menu “Pengurusan Kemasukan Stok” untuk melihat semua senarai kemasukan stok, fahami keadaan penolakan kemasukan stok dan keadaan kemasukan stok Yilian

Jika dokumen itu ditukar kepada “Selesai”, ini bermakna produk telah berjaya dimasukkan ke dalam gudang Yilian, dan stok yang tersedia bagi gudang Yilian yang sepadan akan meningkat.

PS: Jika “Langgan Berita” disemak semasa mengintegrasi, keadaan kemasukan stok boleh dikemas kini dan dilihat dalam masa nyata. Jika ia tidak disemak, sila klik “Muat Semula Keadaan” untuk mendapatkan keputusan terkini.

Pada masa yang sama, untuk memudahkan operasi anda, ia menyokong untuk menarik status pesanan kemasukan secara manual. Anda boleh klik “Muat Semula Keadaan” dalam senarai pengurusan pesanan kemasukun untuk menyegerakkan keadaan pemprosesan pesanan kemasukan terkini gudang Yilian.

This image has an empty alt attribute; its file name is b6a16188-6983-4277-b1dc-da63d9080ece-1024x494.png

7. Bagaimana untuk menetapkan hubungan yang sepadan antara kedai dan gudang?

1. Fungsi: Apabila hubungan yang sepadan antara kedai dan gudang ditetapkan, apabila stok gudang yang tersedia sepadan dengan sku berubah, stok terkini akan disegerakkan ke setiap kedai

2. Cara penggunaan:

Pada halaman tetapan gudang penghantaran kedai, senarai dipaparkan dengan mengikuti dimensi kedai.

Kandungan paparan termasuk: nama kedai, saluran kedai, nisbah stok, item operasi (gudang yang berkaitan, keutamaan penghantaran)

Nisbah Stok:

Merujuk kepada perkadaran gudang yang berkaitan dengan kedai yang menolak stok ke kedai,

Contohnya: Kedai A dikaitkan dengan gudang 1, stok tersedia bagi produk tertentu di gudang 1 ialah 100, dan nisbah inventori ialah 80%, 80 stok akan ditolak ke kedai, 100*80%=80.

Jika kedai dikaitkan dengan berbilang gudang, jumlah stok SKU yang tersedia dalam gudang ini akan didarab dengan nisbah dan hasil pengiraan akan ditolak ke kedai.

Contohnya: Kedai A dikaitkan dengan gudang 1 dan gudang 2, stok tersedia bagi produk di gudang 1 ialah 100, stok tersedia di gudang 2 ialah 200 dan nisbah stok ialah 80% dan 240 stok akan ditolak ke kedai, (100+ 200)*80%=240.

This image has an empty alt attribute; its file name is 25104a6c-12a7-4d52-9e8a-237d4eb3089b-1024x463.png

8. Bagaimanakah pesanan dari pelbagai platform e-dagang dilakukan melalui gudang Yilian?

Tetapkan peraturan penghantaran gudang terlebih dahulu:

This image has an empty alt attribute; its file name is e3ab4d95-5c4e-4183-9623-7f6f30a1cc1d-1024x558.png

Sila pastikan anda menyemak kandungan berikut terlebih dahulu sebelum menyemak maklumat khusus setiap saluran

 • Pesanan akan ditolak hanya selepas nombor pesanan ekspres didapati: Kerana Yilian pada masa ini hanya menyokong penjanaan nombor pesanan ekspres + label logistik, baru boleh melakukan pemenuhan gudang. Oleh itu, selepas mendapatkan pesanan daripada platform e-dagang, ia akan berdasarkan sama ada pesanan itu mengandungi nombor pesanan ekspres dan label logistik diguna untuk pemutusan, dan semua pesanan tidak akan ditolak ke Yilian.
 • Pesanan dalam keadaan Sedang Menghantar tidak akan ditolak: Jika pesanan yang diperoleh sudah berada dalam keadaan Sedang Menghantar, ia tidak akan ditolak ke Yilian, kerana pesanan telah dihantar, dan tidak memerlukan gudang pihak ketiga untuk memproseskan. Anda dicadang jika anda membuka gudang Yilian, pastikan anda melakukan penghantaran melalui sistem
 • Pesanan dari Tokopedia/Shopee/Lazada/WooCommerce/Shopify tidak disokong pada masa ini: 5 saluran di atas tidak menyokong pesanan ekspres pada masa ini, jadi ia tidak dapat dipenuhi melalui gudang Yilian.
 • Barangan dalam pesanan mesti dikaitkan dengan Master SKU dan dipadankan dengan gudang Yilian melalui peraturan penghantaran gudang: hanya pesanan yang diperuntukkan kepada gudang Yilian akan ditolak ke Yilian, dan pesanan lain tidak akan ditolak. Jadi, kami mencadangkan anda menguruskan SKU produk gudang Yilian secara berasingan untuk mengelakkan sebarang pertikaian
 • Jika pesanan itu dikeluarkan dari rak, pesanan keluaran tidak menyokong pembatalan: Setelah gudang Yilian telah menyelesai pengambilan, pesanan keluaran itu tidak lagi menyokong pembatalan, tetapi saluran dan Ginee tidak akan menambah had ini kepada pembatalan pesanan. Sila pastikan keadaan keluaran stok anda sebelum pesanan tersebut dibatalkan untuk mengelakkan ketidakserasian stok
 • Jangan bungkus barang bersama-sama dari gudang yang berbeza: Jika anda melihat dalam pesanan bahawa barang itu dikaitkan dengan Master SKU gudang yang berbeza, adalah dicadangkan untuk tidak membungkus barang bersama-sama dari gudang yang berbeza, jika tidak, ia akan menyebabkan masalah penghantaran, dan gudang serta kurier tidak dapat melakukan pembungkusan dan penghantaran
 • Hanya sokong pesanan dari China, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam

9. Bagaimana untuk menyemak keadaan penghantaran dan proses operasi pesanan keluaran Yilian?

Sila klik menu “Pengurusan Keluaran Stok”, lihat maklumat senarai keluaran stok untuk memastikan adakah ia telah menolak ke Yilian dan keadaan operasi semasa

1. Bagaimana untuk memastikan bahawa pesanan keluaran yang dikaitkan dengan pesanan telah ditolak ke Yilian?

Sila semak keadaan penolakan di halaman pengurusan keluaran stok. Jika penolakan berjaya, ini bermakna gudang telah menerima permintaan keluaran stok.

2. Apa yang perlu buat jika penolakan gagal?

Sila klik “Tolak Semula” dalam butang “Lebih Banyak”, dan pesanan akan ditolak semula ke gudang

PS: Bukan semua pesanan akan ditolak ke gudang selepas pesanan keluaran dibuat. Anda boleh menyemak sama ada ia boleh ditolak ke gudang melalui nombor logistik dalam senarai pesanan keluaran.

3. Bagaimana untuk menyemak proses operasi gudang?

Semak keadaan operasi dalam senarai keluaran stok, kerana gudang tidak akan memberitahu keadaan operasi secara automatik, jadi anda perlu klik butang “Muat Semula Keadaan” untuk menyegarkan semula secara automatik untuk melihat keadaan operasi terkini

4. Sekiranya peniaga membatalkan pesanan, apakah yang perlu saya lakukan untuk menghalang keluaran pesanan?

Jika peniaga membatalkan pesanan sebelum anda menghantar pesanan tersebut, anda tidak perlu melakukan sesuatu perkara, kerana pesanan keluaran yang sepadan dengan pesanan yang delum dihantar belum ditolak ke gudang;

Apabila peniaga memohon untuk membatalkan pesanan selepas anda menghantar pesanan tersebut, sila terima atau tolak permohonan tersebut dengan mengikut keperluan. Jika anda menerima pembatalan, sistem akan menghantar permohonan untuk membatalkan penghantaran ke gudang secara automatik kepada anda. Anda hanya perlu menyemak sama ada keadaan pesanan keluaran yang sepadan dengan pesanan adalah betul atau tidak, dan ia boleh ditukar kepada tidak sah;

This image has an empty alt attribute; its file name is 6dc58418-ce81-4d21-8aa6-769038198673-1024x462.png

10. Bagaimana untuk menyegerak stok gudang Yilian?

Pada masa ini hanya menyokong 3 cara untuk mengoperasikan penyegerakan, dan melengkapkan penentukuran nilai stok sistem dengan mengikuti stok Yilian

1. Pada halaman Senarai Stok, klik Segerak Stok untuk mengoperasikan penyegerakn kepada SKU tunggal, atau setelah memilih berbilang SKU, klik butang Segerak di bawah untuk melakukan penyegerakan secara besar-besaran

This image has an empty alt attribute; its file name is ee62ef9b-6540-4504-8ee1-3b1ff1e9b3cf-1024x459.png

2. Pada halaman Pengurusan Gudang, klik butang Segerak Stok di belakang nama kedai untuk menyegerakkan maklumat stok semua SKU di dalam gudang. Oleh kerana bilangan SKU terlalu besar, masa penentukuran akan lebih panjang, sila tunggu dengan bersabar dan anda boleh lihat maklumat khusus dalam rekod penyegerakan

This image has an empty alt attribute; its file name is 0b09a3f3-ede7-48af-97f9-b047282dba62-1024x466.png

3. Aktifkan Penyegerakan Automatik di halaman Pengurusan Gudang, dan maklumat stok akan disegerak secara automatik pada pukul 2 pagi setiap hari

This image has an empty alt attribute; its file name is 33adf135-5857-4604-9ec0-ca97da8fbcc3-1024x462.png

11. Bagaimana untuk menyemak rekod penyegerakan stok gudang Yilian?

Pada halaman Senarai Stok , disokong untuk melihat semua rekod penyegerakan, jika anda ingin mengetahui SKU yang terlibat dalam penyegerakan, anda boleh klik untuk melihat perincian.

This image has an empty alt attribute; its file name is 98178a0b-f1c8-46c9-b2a4-2b9c21f79157-1024x461.png