Bagaimana Mengaktifkan Servis Pemenuhan FASTOCK di Ginee

Hanya 1 langkah, anda boleh mengaktifkan service pemenuhan Fastock di Ginee

Klik “Integrasi” bawah e-mel anda di sudut kanan atas, pilih servis pemenuhan Fastock, dan isikan maklumat yang berkaitan untuk menyelesaikan integrasi

Penerangan Maklumat:

Kod Pelanggan: Sila dapatkan kod pelanggan eksklusif daripada perkhidmatan pelanggan Fastock sebelum integrasi

Kod Gudang: Sila dapatkan kod gudang eksklusif daripada perkhidmatan pelanggan Fastock sebelum integrasi

Arahan Integrasi:

Selepas integrasi, gudang Fastock akan dibuat secara automatik untuk anda dengan mengikuti peraturan pihak ketiga “kod gudang+kod pelanggan”, digunakan untuk Pengurusan Stok dan keluaran stok produk dari gudang, anda boleh lihat di senarai Pengurusan Gudang

Kod Pelanggan yang sama hanya dibenarkan untuk mengikat pada satu akaun Ginee, sila operasi dengan berhati-hati

Fastock sekarang hanya sokong gudang Indonesia, sila berhati-hati untuk operasi

Servis Pemenuhan Fastock telah diaktifkan, apakah yang perlu lakukan jika perlu menambah kod gudang di bawah kod pelanggan Fastock yang telah integrasikan? Perlu integrasi semula?

Jika kod gudang ditambahkan pada kod pelanggan Fastock yang telah integrasikan, tidak perlu integrasikan semula, anda boleh terus menambah di “Pengurusan Konfigurasi Fastock”, sistem akan membuat maklumat gudang dengan mengikuti kod yang baru anda menambah

Langkah operasi khusus adalah seperti berikut:

Langkah pertama, klik senarai Pengurusan Integrasi, cari servis Pemenuhan Fastock yang telah integrasi, dan klik “Pengurusan Konfigurasi” untuk melawati ke halaman Pengurusan Konfigurasi

Langkah kedua, pergi ke halaman Pengurusan Konfigurasi, pilih senarai gudang dengan mengikuti maklumat yang perlu ditambah, klik butang Tambah untuk menambah maklumat gudang baru

Nota: Setelah kod gudang baharu berjaya ditambah, sistem akan membuat maklumat gudang untuk anda secara automatik, boleh pergi ke halaman Pengurusan Gudang untuk melihat, jika perlu meletakkan stok master produk di gudang baharu untuk menguruskan, sila rujuk “Bagaimana Menyimpankan Produk ke Gudang Pemenuhan Fastock”

Proses Penggunaan dan Langkah Berjaga-jaga Gudang Pemenuhan Fastock

Penerangan Aliran:

A.Memberi Kebenaran, integrasikan dan berikan kebenaran Fastock ke Ginee, buka perkhidmatan, selesaikan pembuatan gudang

B.Integrasi Gudang Kedai, lihat di senarai Pengurusan Gudang, dan integrasikan gudang dengan kedai, untuk menggunakan gudang Pemenuhan Fastock

C.Kemasukkan Produk, buat Master Produk, dan letakkan stok di gudang Fastock yang sepadan, tunggu sehingga kemasukkan Fastock selesai, peningkatan stok tersedia produk boleh menyokong jualan

D.Pemenuhan keluaran pesanan selepas pesanan saluran menyegerak ke Ginee, akan memperuntukkan keluaran gudang secara automatik untuk SKU mengikut pesanan, dengan mengikuti perhubungan persatuan kedai-gudang

Nota: Untuk pengurusan yang lebih mudah, Ginee mencadang anda menguruskan SKU di gudang Fastock secara berasingan, tidak bercampur dengan gudang lain

Pada masa ini, gudang Fastock hanya dapat memenuhi pesanan dari Indonesia, pesanan dari negara lain tidak disokong di sementara waktu ini, sila mengurus dengan berhati-hati

Selepas pesanan dijana dengan nombor pesanan logistik, sistem akan menolak senarai keluaran stok ke Fastock secara automatik untuk pemenuhan keluaran stok

Fastock akan mengembalikan status pemprosesan gudang dalam masa nyata, anda boleh melihat pada senarai Pengurusan Keluaran Stok

Selepas keluaran Fastock selesai, status senarai keluaran stok akan dikemas kini sebagai Sudah Selesai, dan akan menolak stok SKU untuk anda secara automatik

Perkara yang perlu perhati:

Gudang Pemenuhan Fastock hanya menyokong tapak Indonesia pada masa ini, oleh itu, pesanan dari negara lain tidak dapat dipenuhi melalui Fastock di sementara waktu ini ;

Gudang pemenuhan Fastock hanya menyokong pesanan untuk menjana nombor kurier sebelum ia boleh ditolak ke Fastock untuk pemenuhan;

Dihadkan oleh saluran yang tidak memberikan antara muka bersemuka, pemenuhan pesanan Shopify dan Woocommerce yang melalui Fastock tidak disokong pada masa ini ;

Bagaimana Menyimpankan Produk ke Gudang Pemenuhan Fastock, Tambah Stok (Kemasukkan Stok)?

Sila semakan maklumat berikut dahulu apabila menyemak langkah operasi tertentu

Sila pastikan semasa anda mengoperasikan kemasukkan stok master produk ke gudang Fastock, pastikan produk tersebut telah menetapkan maklumat tempoh yang sah, secara lalai, semua produk tidak mempunyai tarikh luput, jika produk semasa adalah produk yang mempunyai tarikh luput, sila ubahkan di master produk, dan tempoh sah produk mesti ditetapkan dengan tempoh sah hari, dan maklumat ambang kemasukkan dan keluaran stok.

Jika anda mempunyai produk baru yang perlu diletakkan ke gudang Fastock untuk pemenuhan, kaedah kemasukkan produk disokong dengan 3 kaedah berikut pada masa ini

Kaedah pertama: Masukkan stok semasa membuat Master Produk yang baru

Di halaman Pengurusan Master Produk, semasa klik Buat Master Produk, pilih gudang Fastock yang sepadan untuk diletakkan di gudang Fastock untuk menguruskan

Kaedah kedua: Terus menambahkan master produk yang tersedia ke gudang secara besar-besaran

Hanya memerlukan 2 langkah untuk terus menambahkan produk ke gudang

Langkah pertama, di halaman senarai stok, melalui Tambah-Tambah Produk (Dengan Rak), untuk menambahkan data stok SKU ke gudang.

Urutan Operasi: Pilih gudang Fastock, isikan SKU (boleh salin terus dari excel), hanya satu SKU di setiap baris, klik Analisis, pastikan hasil analisis, hantar

Selepas menghantar, Ginee akan membuat data produk di akaun utama Fastock, selepas pembuatan selesai, boleh melihat SKU di senarai stok

Langkah kedua, di halaman Pengurusan Stok, klik “Buat Senarai Kemasukkan Stok”, selepas memilih kod gudang Fastock, menyokong untuk menambah maklumat produk secara tunggal atau besar-besaran, selepas menambah dan menetapkan nilai stok, pembuatan senarai kemasukkan stok akan selesai;

PS: Hanya menyokong pemilihan produk yang telah diletakkan di dalam rak gudang; sama ada untuk menambah stok pada halaman, templat untuk menambah stok atau menambah stok melalui senarai kemasukkan stok, anda boleh mencari senarai kemasukkan stok yang sepadan dalam pengurusan kemasukkan stok.

Urutan Operasi:

  1. Buka Pengurusan Kemasukkan Stok

2. Buat Senarai Kemasukkan Stok

3. Pilih gudang Fastock

4. Isikan maklumat kemasukkan SKU (tunggal atau besar-besaran), Tunggal:

Besar-besaran:

Boleh terus menyalin maklumat dari excel ke kotak teks, selepas menganalisis, boleh menambahkan ke perincian produk kemasukkan stok.

Keperluan format data (semua perlu diisi pada masa ini):

Lajur pertama: SKU

Lajur kedua: Kos Kemasukkan Stok

Lajur ketiga: Bilangan Kemasukkan Stok

Bagaimana Menyemak Produk Adalah Berjaya Menambah ke Gudang Fastock?

Klik menu “Pengurusan Kemasukkan Stok”, dan boleh melihat semua senarai kemasukkan stok, fahami status penolakan kemasukkan stok dan status kemasukkan Fastock

Setelah dokumen ditukar kepada “Selesai”, maksudnya produk tersebut telah berjaya disimpan di gudang Fastock, stok tersedia bagi gudang Fastock yang sepadan akan ditambah

Pada masa yang sama, untuk kemudahan anda, menyokong menarikan status kemasukkan stok secara manual, anda boleh pergi ke senarai Pengurusan Kemasukkan Stok, klik “Muat Semula Status” untuk menyegerakkan status pemprosesan kemasukkan stok terkini gudang Fastock

Bagaimana Menetapkan Perhubungan Langsung antara Kedai dan Gudang

Di halaman peraturan penolakan stok, senarai adalah dipaparkan mengikut dimensi kedai,

Kandungan yang dipapar termasuk: Nama kedai, saluran kedai, nisbah stok, gudang integrasi.

Gudang Integrasi Kedai: Selepas klik Gudang Integrasi, dalam tetingkap timbul merupakan gudang yang boleh memberikan stok kepada kedai

Nisbah Stok:

Merujuk kepada perkadaran gudang integrasi yang menolak stok ke kedai,

Contohnya: Kedai A adalah integrasi dengan Gudang 1, stok tersedia untuk produk di Gudang 1 ialah 100, nisbah stok ialah 80%, maka akan menolak 80 stok ke kedai, 100*80%=80.

Jika kedai berintegrasi dengan berbilang gudang, maka jumlah stok SKU yang tersedia di gudang ini akan didarab dengan nisbah, dan akan menolak keputusan pengiraan ke kedai.

Contohnya: Kedai A integrasi dengan Gudang 1 dan Gudang 2,

stok tersedia untuk produk di Gudang 1 ialah 100, stok tersedia untuk Gudang 2 ialah 200, nisbah stok ialah 80%, maka akan menolak 240 stok ke kedai, (100+200) *80%=240.

Bagaimanakah Pesanan pada Pelbagai Platform E-dagang Dipenuhi Melalui Gudang Fastock?

Sila pastikan anda menyemak kandungan berikut terlebih dahulu sebelum menyemak maklumat khusus setiap saluran

Pesanan akan ditolak apabila nombor kurier diperolehi: Kerana Fastock pada masa ini hanya menyokong pemenuhan gudang selepas nombor kurier dijana, oleh itu, selepas menerima pesanan daripada platform e-dagang, ia akan dinilai berdasarkan sama ada nombor kurier disertakan dalam pesanan, dan tidak akan menolakkan semua pesanan ke Pemenuhan Fastock

Pesanan yang dalam status Sedang Dihantar tidak akan ditolak: Jika terdapat pesanan yang dalam status Sedang Dihantar, maka Fastock tidak akan ditolak untuk pemenuhan, kerana pesanan telah dihantar, tidak memerlukan gudang pihak ketiga untuk menguruskan, anda dicadangkan jika membuka gudang Fastock, sila pastikan anda menjalankan operasi penghantaran melalui sistem

Pesanan Shopify dan Woocommerce tidak disokong pada masa ini: Dua saluran tersebut tidak menyokong pesanan ekspres, maka tidak boleh menjalankan pemenuhan melalui gudang Fastock

Produk dalam pesanan mestilah sudah diintegrasi dengan Master SKU, dan diberikan kepada gudang Fastock melalui integrasi gudang kedai: Hanya pesanan yang diberikan ke pemenuhan gudang Fastock akan ditolak untuk Fastock, pesanan lain tidak akan ditolak, oleh itu, kami mencadang anda menguruskan SKU produk gudang Fastock secara berasingan, untuk mengelakkan sebarang pertikaian

Setelah pesanan diambil dari rak, keluaran tersebut tidak menyokong pembatalan: Gudang Fastock tidak menyokong pembatalan keluaran stok setelah pesanan telah diambil dari rak, tetapi saluran dan Ginee tidak akan menambah had ini pada pembatalan pesanan, sila pastikan anda menyemak status keluaran stok anda sebelum membatalkan pesanan, sekiranya stok tidak sepadan

Produk dari gudang yang berbeza jangan bungkus dengan bersama: Apabila anda melihat bahawa produk berintegrasi dengan Master SKU gudang yang berbeza dalam pesanan, adalah dicadangkan untuk tidak membungkus barang di gudang yang berbeza dengan cara yang bersatu, jika tidak, ia akan menyebabkan masalah penghantaran, gudang dan kurier tidak boleh menjalankan operasi pembungkusan dan penghantaran, hanya menyokong pemenuhan pesanan Indonesia

Bagaimana Menyemak Status Penolakan dan Aliran Kerja Keluaran Stok Fastock?

Sila klik menu “Pengurusan Keluaran Stok”, untuk menyemak maklumat keluaran stok, pastikan ia telah ditolak ke Fastock dan status operasi kerja semasa

1.Bagaimana Memastikan Keluaran Stok yang Diintegrasikan dengan Pesanan Tersebut telah Ditolak ke Fastock?

Sila semak status penolakan di halaman Pengurusan Keluaran Stok, jika ia menunjukkan bahawa penolakan berjaya, maka bermakna gudang telah menerima permintaan keluaran stok

2.Apa yang Perlu Buat Jika Penolakan Gagal?

Sila klik “Tolak Semula” di butang “Lain”, akan menolak semula pesanan tersebut ke pemenuhan gudang

PS: Bukan semua pesanan akan ditolak ke gudang selepas membuat senarai keluaran stok, anda boleh menyemak sama ada ia boleh ditolak ke gudang melalui nombor pesanan logistik dalam senarai keluaran stok

3.Bagaimana Menyemak Aliran Kerja Gudang?

Semakan status kerja di senarai Keluaran Stok, kerana gudang tidak akan memaklumkan status pekerjaan secara aktif, jadi anda perlu klik butang “Status Muat Semula” memuat semula, untuk menyemak status pekerjaan yang terkini

4.Sekiranya peniaga membatalkan pesanan, apakah yang perlu saya lakukan untuk memintas keluaran pesanan?

Peniaga membatalkan pesanan sebelum anda mengoperasikan penghantaran, anda tidak perlu melakukan sebarang pemprosesan khas, kerana keluaran yang sepadan dengan pesanan yang belum dihantar belum ditolak ke gudang;

Peniaga memohon untuk membatalkan pesanan selepas anda mengoperasikan penghantaran, sila terima atau tolak mengikut keperluan, jika terima pembatalan, sistem akan menghantar permintaan pembatalan anda secara automatik ke gudang, anda hanya perlu menyemak sama ada status keluaran stok yang sepadan dengan pesanan telah ditukar kepada Dibatal;

Bagaimana Menyegerak Stok Gudang Fastock?

Pada masa ini hanya menyokong 3 langkah untuk mengoperasi penyegerakan, dan lengkapkan penentukuran nilai stok sistem mengikut stok Fastock

  1. Pada halaman senarai stok, segerakkan operasi SKU tunggal, atau semak berbilang SKU untuk penyegerakan secara besar-besaran

2. Di halaman Pengurusan Gudang, segerakkan semua maklumat stok SKU di gudang dengan mengikuti gudang, kerana bilangan SKU terlalu banyak, akan menyebabkan masa penentukuran yang lebih lama, sila bersabar, dan semak maklumat khusus dalam rekod penyegerakan

3. Membuka penyegerakan automatik di halaman Pengurusan Gudang, akan menyegerakkan maklumat stok secara automatik pada pukul 2 pagi setiap hari

Bagaimana Menyemak Rekod Penyegerakan Stok Gudang Fastock?

Pada halaman rekod penarikan stok gudang pihak ketiga, menyokong untuk semak semua rekod penyegerakan, jika anda perlu mengetahui SKU yang terlibat dalam penyegerakan, anda boleh klik pada perinican untuk melihat