1. Bagaimana untuk mengaktifkan perkhidmatan pemenuhan ECCANG WMS di Ginee?

Hanya 1 langkah untuk membuka perkhidmatan pemenuhan ECCANG WMS di Ginee
Klik “Integrasi” di bawah peti mel peribadi di penjuru kanan sebelah atas atau Menu Integrasi > Tambah Integrasi, pilih perkhidmatan pemenuhan ECCANG WMS dan isikan maklumat yang sepadan untuk melengkapkan integrasi
Operasi adalah seperti berikut:
Klik [ECCANG WMS] dan masukkan maklumat:
Penerangan:
App_token 客户
token appKey 秘钥
customer_code
Lihat dalam sistem ECCANG
Penerangan Integrasi:
1. Selepas integrasi selesai, gudang ECCANG WMS akan dibuat secara automatik untuk anda mengikut peraturan pihak ketiga [Kod Gudang + Kod Pelanggan] untuk pengurusan stok dan penghantaran barang. Anda boleh melihatnya di [Gudang > Senarai Gudang]
Satu set token & key hanya boleh diikat dengan satu akaun Ginee; satu akaun Ginee boleh diikat dengan berbilang set token & key.

2.Perkhidmatan pemenuhan ECCANG WMS telah diaktifkan. Apakah yang perlu saya lakukan jika saya perlu menambah gudang baharu di bawah akaun ECCANG WMS yang telah integrasi?

Apabila menambah perkhidmatan pemenuhan ECCANG WMS di Ginee pada kali pertama, sistem akan secara automatik menarik semua gudang di bawah akaun ECCANG WMS; jika pengguna kemudiannya ingin menambah gudang ECCANG WMS, mereka perlu pergi ke sistem pengurusan ECCANG WMS untuk menambah gudang, dan kemudian kembali ke Ginee untuk menyegerakkan gudang untuk mendapatkan gudang terkini.
Integrasi > Senarai Kedai > Perkhidmatan Pemenuhan > Cari gudang ECCANG WMS > Pengurusan Konfigurasi > Kod Gudang > Integrasi Gudang

3. Apakah prosedur dan langkah yang perlu diperhatikan semasa mengguna gudang pemenuhan ECCANG WMS?

(1) Arahan penggunaan

  • Integrasi
  • ECCANG WMS diberi kebenaran untuk melaksanakan perkhidmatan pemenuhan kepada Ginee, membuka perkhidmatan, dan menyelesaikan pembukaan gudang
  • Hantar barang ke gudang
  • Kemasukan produk
  • Hubungkan gudang dengan kedai
  Di Tetapan Pesanan > Konfigurasikan kedudukan pemenuhan ECCANG WMS yang sepadan dalam Peraturan Penghantaran Gudang
 • Pemenuhan Keluaran Pesanan
Selepas pesanan saluran disegerakkan kepada Ginee, gudang akan diperuntukkan secara automatik kepada SKU dalam pesanan mengikut peraturan pergudangan. Selepas pesanan menjana nombor pesanan logistik, sistem akan menolak senarai keluaran secara automatik ke ECCANG WMS untuk pemenuhan keluaran stok. ECCANG WMS akan menghantar semula status pemprosesan gudang dalam masa nyata, yang boleh anda lihat pada halaman Pengurusan Keluaran Stok. Apabila keluaran ECCANG WMS selesai, status keluaran Ginee akan dikemas kini kepada Selesai dan stok SKU akan ditolak secara automatik untuk anda.
Nota: Untuk kemudahan pengurusan, Ginee mencadangkan anda untuk menguruskan SKU di gudang ECCANG WMS secara berasingan dan tidak mencampurkannya dengan gudang lain. Pada masa ini, ECCANG WMS menyokong pesanan dari Thailand, Indonesia dan Filipina. Negara lain belum disokong pada masa ini. Sila beroperasi dengan berhati-hati.

(2) Penerangan yang perlu diperhatikan

 • Pada masa ini, ECCANG WMS menyokong pesanan dari 3 negara: Thailand, Indonesia dan Filipina, dan negara lain tidak disokong;
 • Gudang pemenuhan ECCANG WMS hanya menyokong pesanan untuk menjana pesanan ekspres + nombor pesanan logistik sebelum ia boleh ditolak ke pemenuhan ECCANG WMS;
 • Oleh kerana terhad oleh saluran yang tidak menyediakan API label penghantaran , ECCANG WMS tidak menyokong pesanan WooCommerce/Shopify;

4. Bagaimana untuk menghantar barang ke gudang pemenuhan ECCANG WMS?

Sila pastikan maklumat berikut dahulu apabila melihat langkah operasi tertentu
Apabila anda perlu menggunakan gudang pemenuhan ECCANG WMS, sila pastikan dengan perkhidmatan pelanggan eksklusif Ginee anda bahawa akaun anda telah mengaktifkan produk utama dan kuasa atas pengurusan gudang, atau semak sama ada terdapat “Produk > Master Produk” dan “Pengurusan Gudang” dalam menu sistem untuk memastikan
Jika anda mempunyai produk baharu yang ingin anda letakkan di gudang ECCANG WMS untuk pemenuhan, kaedah penyimpanan produk semasa menyokong 5 kaedah berikut:
Kaedah 1: Senarai Master Produk > Pilih produk tersedia untuk ditambahkan ke gudang ECCANG WMS
Pada halaman Pengurusan Master Produk, pilih produk tersedia dan pilih Tambah ke gudang ECCANG WMS untuk meletakkan produk ke gudang ECCANG WMS untuk pengurusan
Kaedah 2: Senarai Master Produk> Tambah Produk ke Gudang ECCANG WMS apabila membuat Master Produk
Pada halaman Pengurusan Master Produk, klik Buat Master Produk. Selepas master produk berjaya dibuat, klik Tambah ke Gudang dalam kotak gesaan dan pilih gudang ECCANG WMS yang sepadan untuk meletakkan produk dalam gudang ECCANG WMS untuk pengurusan.
Kaedah 3: Senarai Master Produk > Buat mengikut kedai > Buat Master Produk > Tambah ke gudang dalam gesaan selepas pembuatan berjaya
Kaedah 4: Produk Saluran > Buat Master Produk > Selepas pembuatan berjaya, akan dapat gesaan untuk menambah ke gudang
Kaedah 5: Senarai Stok > Tambah Produk (Tiada Rak)

5. Bagaimana untuk menambahkan stok Pemenuhan ECCANG WMS (Kemasukan Stok)?

Kaedah 1: Senarai Master Produk > Masukkan stok semasa menambah Master Produk
Pada halaman pengurusan Master Produk, apabila anda klik untuk membuat Master Produk, pilih gudang ECCANG WMS yang sepadan untuk mengoperasikan kemasukan gudang, dan kemudian produk boleh diletakkan di gudang ECCANG WMS untuk pengurusan
Nota: Gunakan kaedah ini untuk menambah stok ke gudang ECCANG WMS, sila pergi ke Pengurusan Kemasukan Stok untuk menyemak status tolak dan kemasukan
Keadah 2: Import untuk masukkan stok
Pada halaman Senarai Stok, tambahkan stok Master Produk tersedia ke gudang ECCANG WMS melalui kemas kini stok atau kemas kini operasi stok gudang
Kaedah 3: Tambah senarai kemasukan stok secara manual
Hanya 2 langkah, anda boleh terus menambah barang ke gudang secara individu atau pukal
Langkah 1, pada halaman Senarai Stok, tambahkan data stok SKU dalam gudang dengan menambahkan item pada gudang
Langkah 2: Pada halaman Pengurusan Kemasukan Stok, klik “Buat Senarai Kemasukan Stok”, dan selepas memilih nombor gudang ECCANG WMS, ia menyokong penambahan maklumat produk secara individu atau pukal. Selepas menambah dan menetapkan nilai stok, senarai kemasukan stok akan selesai dibuat;
PS: Hanya menyokong untuk memilih produk yang telah diletakkan di rak gudang; sama ada menambah stok pada halaman, menambah stok dalam jadual atau menambah stok melalui kemasukan stok, anda boleh mencari senarai kemasukan yang sepadan dalam Pengurusan Kemasukan Stok.

Urutan operasi:

 1. Buka Pengurusan Kemasukan Stok
 1. Buat Senarai Kemasukan Stok
 1. Pilih gudang ECCANG WMS
 1. Isikan maklumat kemasukan SKU (secara tunggal atau pukal)
 1. Simpan senarai kemasukan stok

6. Bagaimana untuk menyemak produk telah berjaya dimasukkan ke dalam gudang ECCANG WMS?

Klik menu “Pengurusan Kemasukan Stok”, anda boleh lihat semua senarai kemasukan stok, mengetahui status tolakan stok yang dimasuk dan status kemasukan ECCANG WMS
Setelah status dokumen ditukar kepada “Selesai”, ini bermakna barang telah berjaya dimasukkan ke dalam gudang ECCANG WMS, dan stok yang tersedia bagi gudang ECCANG WMS yang sepadan akan meningkat
PS: Jika “Langgan Berita” dipilih semasa integrasi, status resit boleh dikemas kini dan dilihat dalam masa nyata. Jika tidak dipilih, sila klik “Segarkan Status” untuk mendapatkan keputusan terkini.
Pada masa yang sama, untuk memudahkan operasi anda, ia menyokong untuk menarik status kemasukan stok secara manual. Anda boleh klik “Segarkan Status” dalam senarai pengurusan kemasukan stok untuk menyegerakkan status pemprosesan kemasukan stok terkini bagi gudang ECCANG WMS .

7. Bagaimanakah pesanan pelbagai platform e-dagang dipenuhi melalui gudang ECCANG WMS?

Mula-mula konfigurasikan peraturan yang sepadan dalam peraturan penghantaran gudang:
Sila pastikan anda menyemak kandungan berikut terlebih dahulu sebelum menyemak maklumat khusus setiap saluran
Pesanan akan ditolak selepas nombor pesanan ekspres didapati: Oleh kerana ECCANG WMS pada masa ini hanya menyokong penjanaan nombor pesanan ekspres + label penghantaran logistik, gudang hanya boleh dipenuhi. Nombor logistik dan pesanan percuma logistik digunakan untuk penghakiman, dan semua pesanan tidak akan ditolak ke ECCANG WMS untuk dipenuhi.
Pesanan dalam status Sedang Menghantar tidak akan ditolak: Jika pesanan yang didapati sudah dalam status Sedang Menghantar, ECCANG WMS tidak akan ditolak untuk memenuhi, kerana pesanan telah dihantar dan tidak ada keperluan untuk gudang pihak ketiga untuk memprosesnya. Pastikan anda menghantar melalui sistem
Pesanan WooCommerce/Shopify tidak disokong pada masa ini: 2 saluran tersebut tidak menyokong pesanan ekspres, jadi ia tidak dapat dipenuhi melalui gudang ECCANG WMS
Produk dalam pesanan mesti dikaitkan dengan Master SKU dan dipadankan dengan gudang ECCANG WMS melalui peraturan penghantaran gudang: hanya pesanan yang diperuntukkan kepada gudang ECCANG WMS akan ditolak ke ECCANG WMS, dan pesanan lain tidak akan ditolak, jadi kami amat mencadangkan anda meletakkan produk SKU ECCANG WMS gudang diuruskan secara berasingan untuk mengelakkan sebarang pertikaian
Jika produk tidak lagi aktif, senarai keluaran stok tidak dapat dibatalkan: Gudang ECCANG WMS tidak akan lagi menyokong pembatalan senarai keluaran setelah pengambilan selesai, tetapi saluran dan Ginee tidak akan menambah sekatan ini pada pembatalan pesanan itu. Sila batalkan pesanan sebelum membatalkan pesanan. Pastikan anda mengesahkan status senarai keluaran anda terlebih dahulu untuk mengelakkan ketidakserasian stok
Jangan bungkus barang dari gudang yang berbeza bersama-sama: Jika anda melihat dalam susunan bahawa barang itu dikaitkan dengan Master SKU gudang yang berbeza, adalah dicadangkan untuk tidak membungkus barang di gudang yang berbeza secara bersatu, jika tidak, ia akan menyebabkan masalah penghantaran, dan gudang serta kurier tidak boleh membungkusnya dan operasi penghantaran
Hanya menyokong pemenuhan pesanan di Indonesia, Filipina dan Thailand

8. Bagaimana untuk menyemak status tolak dan proses operasi keluaran stok ECCANG WMS?

Sila klik menu “Pengurusan Keluaran Stok” untuk melihat maklumat senarai keluaran stok dan pastikan sama ada ia telah ditolak ke ECCANG WMS dan status kerja semasa
 1. Bagaimana untuk memastikan bahawa senarai keluaran yang dikaitkan dengan pesanan telah ditolak ke ECCANG WMS?
Sila semak status tolak di halaman Pengurusan Keluaran Stok. Jika penolakan berjaya, ini bermakna gudang telah menerima permintaan keluaran.
 1. Apa yang perlu dibuat jika tolakan gagal?
Sila klik “Tolak Semula” dalam butang “Banyak Lagi”, dan pesanan akan ditolak semula ke gudang untuk dipenuhi.
PS: Bukan semua pesanan akan ditolak ke gudang selepas senarai keluaran stok dibuat. Anda boleh menyemak sama ada ia boleh ditolak ke gudang melalui nombor pesanan logistik dalam senarai keluaran stok
 1. Bagaimana untuk menyemak proses operasi gudang?
Semak status kerja dalam senarai keluaran stok, kerana gudang tidak akan memberitahu status kerja secara automatik, jadi anda perlu klik butang “Segarkan Status” untuk menyegarkan semula secara aktif untuk melihat status kerja terkini
 1. Sekiranya peniaga membatalkan pesanan, apakah yang perlu saya lakukan untuk memintas keluaran stok?
Jika pedagang membatalkan pesanan sebelum anda menghantarnya, anda tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa, kerana senarai keluaran stok yang sepadan dengan pesanan yang tidak dihantar belum dihantar ke gudang;
Peniaga memohon untuk membatalkan pesanan selepas anda menghantarnya. Sila terima atau tolak jika perlu. Jika anda menerima pembatalan, sistem akan menghantar permohonan untuk membatalkan penghantaran ke gudang secara automatik kepada anda. Anda hanya perlu menyemak sama ada status keluaran stok yang sepadan telah ditukar kepada Dibatal;

9. Bagaimana untuk menyegerakkan stok gudang ECCANG WMS?

Pada masa ini menyokong 3 cara untuk mengoperasikan penyegerakan, dan melengkapkan penentukuran nilai stok sistem mengikut stok ECCANG WMS
 1. Pada halaman Stok > Senarai Stok, klik Segerakkan Stok untuk menyegerakkan SKU tunggal, atau selepas memilih berbilang SKU, klik butang Segerak di bawah untuk menyegerakkan secara pukal
 1. Pada halaman Gudang > Pengurusan Gudang, klik butang Segerak Stok selepas nama gudang untuk menyegerakkan maklumat stok semua SKU dalam gudang mengikut gudang. Oleh kerana bilangan SKU terlalu besar, ia akan mengambil masa untuk penentukuran, sila tunggu dengan bersabar dan anda boleh semak maklumat khusus dalam rekod penyegerakan
 1. Aktifkan penyegerakan automatik pada halaman Pengurusan Gudang, dan segerakkan maklumat stok secara automatik pada 2 pagi setiap hari

10. Bagaimana untuk menyemak rekod penyegerakan stok gudang ECCANG WMS?

Pada halaman Stok > Senarai Stok, anda boleh melihat semua rekod penyegerakan. Jika anda ingin mengetahui SKU yang terlibat dalam penyegerakan, anda boleh klik untuk melihat butiran.