1. Penerangan Pencarian:

MANUAL_SHOP:Merupakan pesanan dari kedai manual.
Masa Pembuatan: Masa pembuatan untuk pesanan. Data hari ini tidak akan termasuk dalam laporan, dan tidak dapat memilih data hari ini dan hari setelah hari ini.
Adakah pasti untuk menggabungkan produk?: Ya, tidak. Tentukan adakah Master Produk adalah produk gabungan. Jika memilih “Ya,” maka data termasuk data jualan Master Produk gabungan.

2. Penerangan Prdouk pada Laporan:

Jumlah Pesanan Terkait: Jumlah bilangan pesanan yang dijana oleh MSKU tersebut semasa tempoh masa penciptaan.
Jumlah Bilangan Jualan Produk: Jumlah bilangan MSKU yang terjual.
Jumlah Harga Jualan: Jumlah jualan*bilangan produk untuk setiap pesanan, dan kemudian ringkaskan jumlah jualan produk dalam semua pesanan. Mata wang ialah mata wang lalai yang ditetapkan oleh sistem. Jumlah harga jualan produk, iaitu nilai Jumlah dalam pesanan:
Jumlah Jualan Berkesan: Setiap pesanan yang dalam keadaan Dibayar/Sedia utuk Dihantar/Sedang Menghantar/Dihantar, kemudian hitung bilangan jualan*produk dalam pesanan tersebut, dan kemudian ringkaskan jumlah jualan produk dalam pesanan ini. Mata wang ialah mata wang lalai yang ditetapkan oleh sistem.
Purata Jualan Harian: Purata jualan untuk MSKU tersebut semasa tempoh masa pembuatan pesanan. Menunggu Pembayaran, Dibayar, Menunggu Penghantaran, Sedang Menghantar, Dihantar, Dibatalkan, Gagal, Dikembalikan Bilangan Pesanan: Bilangan pesanan MSKU tersebut dalam keadaan pesanan yang berbeza.
Jumlah Pengembalian: Merujuk kepada bilangan MSKU yang dikembalikan.
Kadar Pengembalian: Bilangan pengembalian/jualan produk, dalam%.