1. Tambah Pesanan

1.1 Pergi ke Semua Pesanan > klik “Tambah Pesanan” di halaman senarai pesanan, dan masuk ke halaman pembuatan pesanan

1.2 Rujukan Pesanan

Klik butang “Rujukan Pesanan”, pilih pesanan yang ditentukan daripada sejarah pesanan, dan menggantikan maklumat pesanan ke dalam halaman pesanan baru semasa secara automatik, untuk memudahkan maklumat yang diperlukan untuk mengisi maklumat pesanan baru

1.3 Isi Maklumat Asas Pesanan

Nombor pesanan tidak perlu diisi, sistem akan menjana nombor pesanan secara automatik jika ia tidai diisi

1.4 Isi Maklumat Resit Pesanan

Sokong memilih pelanggan untuk menggantikan maklumat resit daripada maklumat pelanggan secara automatik

1.5 Pilih produk, isikan harga unit dan bilangan produk

1.6 Isikan maklumat jumlah harga pesanan dan maklumat pembayaran

Jumlah Harga Pesanan= Jumlah Harga Produk + Yuran Penghantaran – Diskaun – Cukai – Ansuran – Yuran Perkhidmatan – Komisen

Jumlah Pembayaran tidak boleh lebih daripada Jumlah Harga Pesanan

1.7 Selepas mengisi maklumat pesanan, ia menyokong untuk “Simpan Pesanan” atau “Simpan dan Buat Pesanan Baru”

Selepas menyimpan pesanan, ia akan melompat ke senarai pesanan untuk melihat pesanan

2. Import Pesanan

Di Semua Pesanan > Klik Import Pesanan di halaman senarai pesanan, muat turun Templat Import, ubah maklumat pesanan dengan mengikuti keperluan templat dan klik “Muat Naik Fail” untuk menyelesaikan import pesanan manual