1. Bagaimana untuk membuat promosi Lazada?

1.1 Dalam Pengurusan Promosi > pada senarai promosi, klik “+ Promosi”, pilih saluran Lazada dan nyatakan kedai yang perlu membuat promosi, klik Seterusnya untuk masuk ke halaman mengubah suai promosi Lazada
1.2 Isikan maklumat asas diskaun promosi, bahagian yang ditanda dengan bintang merah perlu diisikan
1.3 Pilih syarat diskaun dan jenis diskaun, dan isikan butiran diskaun dengan mengikuti jenis yang ditentukan
Jenis diskaun dibahagi kepada tiga jenis: Diskaun/Diskaun Penuh, Hadiah/Sampel dan Diskaun Gabungan
Untuk jenis Diskaun Penuh, anda boleh memilih sama ada untuk menetapkan “Penimbunan Diskaun”:
Jika anda tidak menandai “Tindanan Diskaun”, anda boleh menambah kecerunan yang berbeza untuk menetapkan butiran diskaun, sehingga 3 kecerunan disokong;

Jika anda menyemak “Tindanan Keutamaan”, jumlah diskaun akan ditindih mengikut jumlah/bilangan pesanan pembeli. Contoh: Tetapan asas ialah 2 IDR tolak 1 IDR, maka pesanan sebenar adalah melebihi 4 IDR tolak 2 IDR, lebih 6 IDR tolak 3 IDR

1.4 Pilih julat diskaun
Diskaun pilihan sendiri dikenakan pada semua produk di kedai/ sesetengah produk
Apabila memilih “Semua Produk Kedai”, anda boleh terus klik “Terbitkan Promosi” untuk melengkapkan penciptaan promosi
Apabila anda memilih “Produk Separa”, anda boleh klik “Terbitkan Promosi dan Pilih Produk” untuk memasuki ke halaman Pengurusan Produk untuk menambah produk promosi, dan kemudian klik “Terbitkan Promosi” untuk melengkapkan pembuatan promosi

2. Bagaimana untuk mengurus promosi Lazada?

2.1 Pengubah suaian promosi
Untuk promosi yang Sedang Berjalan/Belum Dimulakan, klik “Ubah” untuk memasuki ke halaman pengubah suaian perincian promosi, anda boleh mengubah suai maklumat promosi dan menerbitkan semula promosi tersebut
2.2 Pengurusan Produk
Untuk promosi yang Sedang Berjalan/Belum Dimulakan/Dihentikan, apabila julat promosi yang ditentukan ialah Produk Separa, klik “Urus Produk” untuk memasuki ke halaman Pengurusan Produk, anda boleh mengubah suai produk yang berkenaan untuk promosi tersebut dan terbitkan semula (pesanan yang telah dihasilkan tidak akan terjejas)
2.3 Promosi Dihenti/ Diaktifkan
Klik “Henti” untuk promosi yang Serdang Berjalan/Belum Dimulakan, status promosi akan dikemas kini kepada “Dihentikan”, dan ia tidak lagi berkesan untuk pesanan baharu
Klik “Aktifkan” untuk promosi yang dihentikan, status promosi akan dikemas kini kepada Sedang Berjalan/Belum Dimulakan dan pesanan baharu akan layak untuk menyertai promosi ini
2.4 Penyegerakan Promosi
Promosi Lazada menyokong operasi penyegerakan oleh kedai/promosi tunggal, dan menyegerakkan maklumat promosi di pusat penjual dalam masa nyata
2.5 Produk yang mengambil bahagian dalam promosi boleh melihat promosi yang sepadan dalam produk saluran > prodduk dalam talian Lazada