Bacakan artikel ini, anda akan faham:

  1. Apa itu Master Produk / Master SKU?
  2. Master Produk, Master SKU akan membantu anda menyelesaikan apa masalah?
  3. Bagaimana mengikatkan produk kedai ke Master SKU?

Apa itu Master Produk, Master SKU?

Master Produk adalah konsep produk yang ditakrifkan oleh Ginee, yang hanya terdapat dalam sistem Ginee, manakala Master SKU ialah setiap SKU di bawah Master Produk, contohnya: produk A mempunyai dua spesifikasi iaitu merah dan biru, dan produk spesifikasi merah dan biru ialah Master SKU untuk produk A.

Master Produk, Master SKU akan Membantu anda Menyelesaikan Apa Masalah?

1 ) Jika anda perlu menjual produk yang sama di saluran dan kedai yang berbeza, anda boleh menggunakan Master Produk dan Master SKU untuk membantu anda menyelesaikan masalah berikut:

  • Menerbitkan produk dengan cepat dengan merentasi saluran: Anda hanya perlu mencipta Master Produk, masukkan satu set maklumat produk yang bersatu, kemudian terbitkan ke kedai pada pelbagai platform anda. Bagaimana menerbitkan produk dengan cepat dengan merentasi saluran?
  • Mengemas kini harga dengan cepat dengan merentasi saluran: Selepas membangunkan hubungan pengikatan dengan produk dan Master SKU yang sama di setiap kedai dan platform, anda boleh mengemas kini harga produk kedai anda secara seragam dengan merentasi saluran. Bagaimana mengemas kini harga dengan cepat dengan merentasi saluran?
  • Melakukan pengurusan inventori seragam: Membangunkan hubungan pengikatan dengan produk dan Master SKU yang sama di setiap kedai dan platform, selepas Ginee menerima pesanan kedai, akan terus mengunci / menolak inventori Master SKU yang terikat dengan produk pesanan.
  • Menyegerakan inventori produk, mencegah terlebih jual dengan merentasi saluran: Apabila bilangan inventori tersedia bagi Master SKU berubah (seperti perubahan inventori yang disebabkan oleh pesanan baru atau keluaran stok, kemasukan stok dan lain-lain), Ginee akan mengemas kini bilangan sebenar inventori yang tersedia (bilangan inventori yang tersedia bagi Master SKU) menyegerak dan mengemas kini ke setiap SKU kedai platform yang terikat bersama.

Langkah 1: Mengikatkan SKU kedai Tiki ke Master SKU GineeLangkah 2: Menghidupkan ciri Penyegerakan Inventori

PS: Tidak menyokong penyegerakan inventori: Tidak boleh mengubah maklumat kedai untuk kedai Tiki, dan produk FBT Tiki.

2 ) Untuk produk yang hanya dijual di satu kedai, anda boleh membangunkan hubungan pengikatan antara produk kedai dan Master SKU, dan melakukan pengurusan inventori dan penyegerakan inventori yang seragam di Ginee.

Bagaimana Membangunkan Hubungan Pengikatan antara Produk Kedai dan Master SKU

Pengikatan Automatik dan Penciptaan Automatik Master SKU

Jika anda telah mengisi nama SKU untuk produk kedai anda, dan telah mengisi spesifikasi nama, seperti untuk SKU yang sama, nama SKU yang diisi di saluran dan kedai yang berbeza adalah konsisten atau mempunyai peraturan yang tertentu, dicadang untuk menghidupkan Pengikatan Automatik dan Penciptaan Automatik. Bagaimana menetapkan Pengikatan Automatik dan Penciptaan Automatik?

  • Selepas menghidupkan Pengikatan Automatik, Ginee akan mengikut peraturan yang anda tetapkan, untuk mengikat SKU kedai dengan Master SKU yang sepadan secara automatik; jika anda tiada menetap peraturan, maka akan mengikat produk dengan nama yang sama bagi SKU dan Master SKU secara automatik.
  • Selepas menghidupkan Penciptaan Automatik, Ginee akan mengikat SKU kedai dengan Master SKU dengan nama SKU yang sama secara automatik, jika tiada nama SKU yang sama, maka akan membantu anda mencipta Master SKU dengan nama yang sama secara automatik dan membangunkan hubungan pengikatan.

⚠️ Perhati:

  1. Sebelum mengintegrasi kedai, jika tetapan Pengikatan Automatik dan Penciptaan Automatik, Penyegerakan Inventori anda ditetapkan kepada hidup di akaun Ginee anda, Ginee akan mengikat secara automatik mengikuti peraturan mengikat atau SKU kedai Tiki dengan nama yang sama dengan Master SKU.

Cadangan:

1 ) Sila mengawalkan SKU kedai terlebih dahulu, tetapkan peraturan mengikat sebelum mengintegrasikan kedai baharu, jika tidak, akan menyebabkan kesalahan mengikat Master SKU, kesalahan menyegerakan inventori, kesalahan mengikat produk pesanan dan Master SKU.

2 ) Sebelum mengikat kedai, anda boleh pergi ke tetapan produk untuk mengecualikan produk kedai saluran Tiki daripada skop pengikatan automatik dan penciptaan automatik.

Pengikatan dan Pelepasan Manual

Pengikatan Manual

Pengikatan dengan Mengimport secara Besar-besaran

Pengikatan Automatik berdasarkan SKU kedai