Ginee รองรับการพิมพ์ใบกำลับหีบห่อและใบหยิบสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ JD.ID ที่มีสถานะเป็นชำระเงินแล้ว พร้อมจะส่ง และส่งถึง

คำอธิบายดำเนินการ:

  1. ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่จะพิมพ์

2. คลิกปุ่มพิมพ์

3. ยืนยันข้อมูลการพิมพ์ในหน้าต่างป๊อปอัป แล้วคลิกพิมพ์ จากนั้นคุณสามารถข้ามไปยังหน้าการพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการพิมพ์