ตอนนี้คุณสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุสำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและพร้อมที่จะจัดส่ง ปัจจุบัน Ginee รองรับวิธีการพิมพ์ทั้งแบบเดี่ยวและแบบเป็นกลุ่ม ข้อมูลใบปะหน้าพัสดุทั้งหมดจะได้รับผ่าน API JD.ID ข้อมูลและรูปแบบ

ใบปะหน้าพัสดุจะได้รับการประมวลผลและรับโดยตรงจาก API JD.ID Ginee ไม่แก้ไขข้อมูล / รูปแบบใบปะหน้าพัสดุ JD.ID

ขั้นตอนที่ 1: กรุณาทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ และคลิก “พิมพ์

ใบปะหน้าพัสดุเป็นกลุ่ม” หรือ “พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ” เพื่อพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ

ขั้นตอนที่ 2: หากคุณเลือก “พิมพ์เป็นกลุ่ม” หน้าที่เปิดใหม่จะช่วยให้คุณดูคำสั่งซื้อที่เลือกและดำเนินการพิมพ์เป็นกลุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 100 คำสั่งซื้อ

หากคุณเลือก “พิมพ์

ใบปะหน้าพัสดุ” คุณจะสามารถยืนยันและพิมพ์ข้อมูลคำสั่งซื้อผ่านหน้าต่างป๊อปอัป และสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุได้เพียงใบเดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกัน