ปัจจุบัน Ginee รองรับคำสั่งซื้อจัดส่งใน JD.ID พร้อมสถานะชำระเงินในระบบ นี่คือกระบวนการเฉพาะ:

  1. เนื่องจากข้อจำกัด JD.ID API กรุณาพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อนจัดส่งคำสั่งซื้อ หากคุณไม่พิมพ์ คุณจะไม่สามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้
  2. Ginee จะจัดสรรคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติไปยัง นัดรับสินค้าจากผู้ขาย/ รับส่งสินค้าที่สาขา/ จัดส่งด้วยตนเองตามข้อมูลที่ได้รับจาก JD.ID API เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว

คำอธิบายขั้นตอนการจัดส่ง:

  1. กรุณาตรวจสอบสถานะการพิมพ์ของใบปะหน้าพัสดุในรายการคำสั่งซื้อ และยืนยันก่อนว่าคำสั่งซื้อที่เลือกสำหรับการจัดส่งได้รับการพิมพ์ด้วยใบปะหน้าพัสดุแล้ว จากนั้นคลิก “จัดเรียงการจัดส่ง” เพื่อดำเนินการจัดส่ง

หากคุณต้องกรองคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ยังไม่ได้พิมพ์ได้ง่ายขึ้นและต้องพิมพ์เป็นกลุ่ม ให้ใช้เงื่อนไขตัวกรอง “สถานะการพิมพ์” เพื่อกรอง

2. เมื่อตรวจสอบการจัดส่งเฉพาะคำสั่งซื้อ JD.ID และคำสั่งซื้อทั้งหมดไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ ระบบจะขอให้คุณพิมพ์ให้เสร็จก่อน จากนั้นคุณสามารถคลิกพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเพื่อให้พิมพ์เสร็จสิ้นและจัดส่งสินค้า

3.เมื่อมีการเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการจากช่องทางต่างๆ สำหรับการจัดส่ง ระบบจะกรองโดยอัตโนมัติ หากมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้พิมพ์โดย JD.ID จะไม่สามารถจัดส่งได้ กรุณาตรวจสอบและพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วใช้งานอีกครั้ง

4. Ginee จะจัดสรรวิธีการจัดส่งคำสั่งซื้อให้คุณโดยอัตโนมัติตามวิธีการจัดส่งคำสั่งซื้อที่ได้รับจาก JD.ID API